Ρηξικέλευθη ανακάλυψη στην αστρονομία με ευρωπαϊκή σφραγίδα
25 Οκτωβρίου, 2017
Πρόταση χορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
25 Οκτωβρίου, 2017

Πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: έμφαση σε μετανάστευση, ασφάλεια, άμυνα και εξωτερικές σχέσεις

Κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19-20 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Σημαντική προτεραιότητα δόθηκε στη μετανάστευση.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, καθώς και για τη σημαντική μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, και επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την τρέχουσα προσέγγιση. Όσον αφορά την Κεντρική Μεσόγειο, οι ηγέτες υπογράμμισαν τη σημαντική συμβολή της Ιταλίας, και αναγνώρισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη Βόρεια Αφρική μέσω του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι «αγγίζουμε τα όριά μας […] εάν θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες στην Αφρική, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αφρικής, θα πρέπει να αυξηθούν τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί μόνο για 175 εκατ. ευρώ στο Καταπιστευματικό Ταμείο. Αυτό δεν είναι αρκετό». Για τον ψηφιακό τομέα, οι 28 ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη νέα δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όπως δήλωσε χθες Πρόεδρος Γιούνκερ«είναι σαφές ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες κατά τους επόμενους 18 μήνες».

Η ασφάλεια, η άμυνα και οι εξωτερικές σχέσεις ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη· οι ηγέτες επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη δέσμευσή τους για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, και συζήτησαν σχετικά με την Τουρκία και τη Βόρειο Κορέα. Σήμερα, οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν το Θεματολόγιο των Ηγετών κατά τη διάρκεια πρωινού γεύματος εργασίας, προτού συναντηθούν οι 27 από αυτούς για να συζητήσουν την πορεία των εργασιών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του άρθρου 50.

Κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ απηύθυνε θερμή έκκληση για εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλώνοντας ότι «η συνήθης πρακτική δεν αποτελεί επιλογή. Χρειάζεται να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και της Ευρωζώνη.»

Περισσότερα εδώ.