7 Έλληνες ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές που θα επιχορηγήσει το ΕΣΕ
4 Δεκεμβρίου, 2017
«Νέοι Ευρωπαίοι και εθελοντισμός. Ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»
6 Δεκεμβρίου, 2017

Εμπορία ανθρώπων: Καθορισμός προτεραιοτήτων για επιτάχυνση της δράσης της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σειρά συγκεκριμένων δράσεωνγια την καλύτερη πρόληψη της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Με βάση τη στρατηγική της ΕΕκαι υπό το φως των πρόσφατων προκλήσεων στο μεταναστευτικό, στην οικονομία και στην ασφάλεια, η Επιτροπή έθεσε σήμερα προτεραιότητες για τον προσδιορισμό των βασικών τομέων που απαιτούν άμεση δράση από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη ώστε να ανακοπεί η δράση των διακινητών, να ενισχυθούν τα δικαιώματα των θυμάτων και να ενταθούν οι εσωτερικές και οι εξωτερικές προσπάθειες.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα άνθρωποι να εξακολουθούν να διακινούνται ως εμπορεύματα και να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης — τόσο στην Ευρώπη όσο και οπουδήποτε αλλού. Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ έχει αναπτύξει νομικά και επιχειρησιακά μέσα κατά του απεχθούς αυτού εγκλήματος. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, καθώς, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και των διακρατικών απειλών για την ασφάλεια, οι άνθρωποι έχουν καταστεί πιο ευάλωτοι στα εγκληματικά δίκτυα και στην εκμετάλλευση. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν επειγόντως την αναζήτηση και τη δίωξη των αμείλικτων εγκληματιών διακινητών, να βελτιώσουν την προστασία των θυμάτων και να εφαρμόσουν πλήρως τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ. Επίσης, καλώ τους πάντες να συνεργαστούν στενότερα με τους διεθνείς εταίρους. Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι μόνον ευρωπαϊκό πρόβλημα — θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εξαλειφθεί οπουδήποτε συμβαίνει.»

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών που περιγράφονται στην Ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα, και θα υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως το τέλος του 2018.

Διαθέσιμο εδώ.