Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018: θέσεις εργασίας, επενδύσεις, μεταναστευτικό, ασφάλεια
4 Δεκεμβρίου, 2017
Διάγνωση της Επιτροπής για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ
4 Δεκεμβρίου, 2017

Επενδυτικό Σχέδιο

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (γνωστό και ως «σχέδιο Juncker») αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε διάστημα τριών ετών, με στόχο:

  • την τόνωση των επενδύσεων
  • την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • τη στήριξη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ.
 

Γενικά

 

 

 

Επενδυτικό Σχέδιο

 

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) Το ΕΤΣΕ έχει ως στόχο να διορθώσει τις σημερινές αδυναμίες της αγοράς, με την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το Ταμείο θα στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

 

  • Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) Ο ΕΚΕΣ θα αποτελεί την ευρωπαϊκή πύλη για τη στήριξη επενδύσεων. Θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής ορθών πρακτικών, εμπειριών και περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τη χρηματοδότηση και διαχείριση έργων. Ο ΕΚΕΣ είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

 

  • Πύλη Επενδυτικών Έργων της ΕΕ Αυτή η διαφανής πύλη βιώσιμων έργων διασφαλίζει ότι οι επενδυτές έχουν αξιόπιστες πληροφορίες στις οποίες μπορούν να βασίζονται για τις αποφάσεις τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να πραγματοποιούν τις επενδύσεις τους, χωρίς να προσκρούουν σε οποιαδήποτε εμπόδια ή αβεβαιότητες.

 

 

Η τρέχουσα κατάσταση

 

 

 

Ενημερωτικά Δελτία / Factsheets

 

 

 

Επιλογή σχετικών ειδήσεων

 

 

Συνεισφορές χωρών

 

 

 

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

 

 

 

 

Μείνετε συνδεδεμένοι