Το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων — για μια ευέλικτη, δίκαιη και βιώσιμη Κοινή Γεωργική Πολιτική
4 Δεκεμβρίου, 2017
Διανοητική ιδιοκτησία: Προστασία της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομία
4 Δεκεμβρίου, 2017

Πρόταση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μετεγκατάσταση του ΕΟΦ και της ΕΑΤ από το Λονδίνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 29/11 δύο νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των ιδρυτικών κανονισμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (σύνθεση άρθρου 50) για τη μετεγκατάσταση του EMA και της ΕΑΤ από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το Παρίσι, αντιστοίχως.

Η Επιτροπή ενεργεί ταχέως για να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο οργανισμοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και απρόσκοπτα και μετά τον Μάρτιο του 2019. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, οι συννομοθέτες (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των εν λόγω νομοθετικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές περιορίζονται αυστηρά στο να επιβεβαιώσουν στους δύο ιδρυτικούς κανονισμούς τις νέες έδρες των οργανισμών.

Ιστορικό

Η μετεγκατάστασή των δύο αυτών οργανισμών αποτελεί άμεση συνέπεια της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017. Η απόφαση για τη μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών έπρεπε να ληφθεί από τις κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών. Δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Περισσότερα εδώ.