Ημερίδα: «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
1 Δεκεμβρίου, 2017
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Συμφωνία των Υπουργών Νεολαίας
4 Δεκεμβρίου, 2017

Brexit: Απόφαση των 27 για την μετεγκατάσταση των οργανισμών που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 20/11 στη σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (σύνθεση άρθρου 50) για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στο Άμστερνταμ και το Παρίσι, αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί εδρεύουν επί του παρόντος στο Λονδίνο.

Η μετεγκατάσταση αυτών των δύο οργανισμών αποτελεί άμεση συνέπεια —και το πρώτο απτό αποτέλεσμα— της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017. Ο EMA και η ΕΑΤ αποτελούν δύο βασικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς για την ενιαία αγορά της ΕΕ και είναι καίριας σημασίας για την έγκριση φαρμάκων και τη ρύθμιση των τραπεζών. Πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς διακοπή και μετά τον Μάρτιο του 2019.

Η διαδικασία ψηφοφορίας διεξήχθη με βάση τα κριτήρια που καθορίστηκαν από τον Πρόεδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τουσκ και εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνθεση άρθρου 50) της 22ας Ιουνίου 2017. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη.

Τα επόμενα στάδια: η Επιτροπή θα προετοιμάσει τώρα τις απαιτούμενες νομικές εργασίες, υποβάλλοντας νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των ιδρυτικών κανονισμών των δύο οργανισμών. Οι προτάσεις αυτές θα περιορίζονται αυστηρά στο ζήτημα της μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει να δώσουν προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των εν λόγω νομοθετικών προτάσεων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία της μετεγκατάστασης και θα βοηθά τους οργανισμούς, κατά περίπτωση και εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά τα θέματα που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τα ζητήματα στελέχωσης.

Περισσότερα εδώ.