Δίκαιη φορολόγηση: Νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
4 Δεκεμβρίου, 2017
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα
4 Δεκεμβρίου, 2017

Erasmus+: άλλη μία χρονιά ρεκόρ

Καθώς οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus φτάνουν στο τέλος τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος Erasmus+ το 2016.

Η έκθεση για το πρόγραμμα Erasmus+ 2016 επιβεβαιώνει τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε το πρόγραμμα για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης, ενωμένης γύρω από κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Δείτε εδώ τα στοιχεία για την Ελλάδα (στα αγγλικά).

Η ΕΕ, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του Erasmus+ κατά 7,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επένδυσε το ποσό ρεκόρ των 2,27 δισ. EUR για τη στήριξη 725 000 Ευρωπαίων με υποτροφία κινητικότητας για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό. Έτσι, συνολικά επωφελήθηκαν πάνω από 2 εκατ. άτομα από την έναρξη του τρέχοντος προγράμματος το 2014. Το 2016, το πρόγραμμα επένδυσε επίσης σε 21 000 έργα στα οποία συμμετείχαν 79 000 οργανισμοί εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας -δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 15 % σε σύγκριση με το 2015.

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Tibor Navracsics, δήλωσε: «Το Erasmus+ έφτασε σήμερα στο μέσον της επτάχρονης διαδρομής του. Με περηφάνια διαπιστώνω πως το πρόγραμμα λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη για την ενότητα στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ατόμων και της κοινωνίας μας. Το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες και ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία συμπληρώνει και εμπλουτίζει τις εθνικές και περιφερειακές ταυτότητες. Γι’ αυτό τον λόγο, ενθαρρύναμε τους ηγέτες της ΕΕ, που συνήλθαν στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου, να εργαστούν με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και να καταστήσουν την κινητικότητα πραγματικότητα για όλο τον κόσμο ως το 2025, διπλασιάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στο Erasmus+ και συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους από μειονεκτικά περιβάλλοντα.»

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το Erasmus+ είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο του για στήριξη του 3,7 % των νέων της ΕΕ μεταξύ του 2014 και του 2020. Αποδεικνύουν, επίσης, ότι το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε μια ανοιχτή Ευρώπη στην οποία η μαθησιακή κινητικότητα θα είναι ο κανόνας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», που συζητήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ κατά το γεύμα εργασίας τους στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, στις 17 Νοεμβρίου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστείλουν και να υποδεχτούν 330 000 φοιτητές και πανεπιστημιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 26 000 ανταλλαγών με χώρες-εταίρους. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία ήταν οι τρεις κύριες χώρες αποστολής, ενώ η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι τρεις δημοφιλέστερες χώρες υποδοχής.

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει επίσης πώς το Erasmus+ συνέβαλε στην αντιμετώπιση ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων το 2016. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης και εξασφαλίζουν ότι οι νέοι αποκτούν κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και μαθαίνουν να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα:

  • Το 2016, διατέθηκαν 200 εκατ. EUR από το πρόγραμμα Erasmus+ για τη στήριξη 1 200 σχεδίων συνεργασίας που εστίαζαν στην προώθηση της ανοχής, στην αποφυγή διακρίσεων και στην κοινωνική συμπερίληψη.
  • Ο τομέας της νεολαίας, με έργα που απευθύνονται σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος στα θέματα αυτά.
  • Δρομολογήθηκε ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων (13 εκατ. EUR) σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση της συμπερίληψης των μειονεκτούντων νέων που σπουδάζουν, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησε 35 έργα στα οποία συμμετείχαν 245 οργανισμοί.

30ή επέτειος Erasmus+: μια επιτυχημένη εκστρατεία

Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με τη λήξη της εκστρατείας για τον εορτασμό της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus και την παρουσίαση της δήλωσης της γενιάς Erasmus+ για το μέλλον του Erasmus+. Σε όλη τη διάρκεια του 2017, πάνω από 750 000 άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από 1 900 εκδηλώσεις σε 44 χώρες για να γιορτάσουν, να εξετάσουν τον αντίκτυπο και να συζητήσουν το μέλλον του Erasmus+. Δημοσιεύθηκαν 65 000 άρθρα σχετικά με το πρόγραμμα, τα οποία κυκλοφόρησαν πάνω από δύο εκατομμύρια φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαβάστηκαν από περισσότερα από 90 εκατομμύρια άτομα. Η νέα εφαρμογή για κινητά Erasmus+ Mobile App, που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο 2017, έχει ήδη τηλεφορτωθεί πάνω από 22 000 φορές.

Στο Γκέτεμποργκ, ο πρόεδρος Juncker κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να διπλασιάσουν τον αριθμό των νέων της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ (από 3,7 % σε 7,5 %) έως το 2025, πράγμα που θα απαιτήσει προϋπολογισμό ύψους 29,4 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027. Κατά τη συνάντησή τους, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ενταθεί η κινητικότητα και οι ανταλλαγές, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, χωρίς αποκλεισμούς και διευρυμένο πρόγραμμα Erasmus+ για όλες τις κατηγορίες νέων που σπουδάζουν.

Η Επιτροπή κάλεσε επίσης τη γενιά Erasmus+ να συμμετάσχει στη συζήτηση και δημιούργησε τον τόπο συνάντησης της γενιάς Erasmus+ στο διαδίκτυο. Οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν σε 30 συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το Erasmus+ «μεγαλύτερο πρόγραμμα» με «μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον της Ευρώπης». Η δήλωση που συντάχθηκε από τη γενιά Erasmus+ θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί σήμερα, στη διάρκεια εκδήλωσης για τη λήξη της επετειακής εκστρατείας.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Erasmus+ όπως και τα προκάτοχά του είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί τρεις δεκαετίες, προσφέρουν, ιδίως στους νέους, ευκαιρίες για να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ξεκίνησε το 1987 ως ένα μικρό πρόγραμμα κινητικότητας για φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή 3 200 φοιτητών κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε εμβληματικό πρόγραμμα από το οποίο επωφελούνται σχεδόν 300 000 φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε χρόνο.

Το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+, που εφαρμόζεται από το 2014 έως το 2020, έχει προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. EUR και θα προσφέρει ευκαιρίες στο 3,7 % των νέων της ΕΕ να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό (δηλαδή περίπου σε 3,3 εκατομμύρια νέους σε όλη την περίοδο). Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος διευρύνθηκε από τις 11 χώρες που κάλυπτε το 1987 σε 33 σήμερα (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Τουρκία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν). Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε χώρες-εταίρους απ’ όλο τον κόσμο.

Περισσότερα εδώ.