«Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν μεγάλες δυνατότητες να κερδίσουν καταναλωτές »
16 Δεκεμβρίου, 2017
Ένωση Ασφάλειας: Αναβάθμιση των συστημάτων πληροφοριών για καλύτερη προστασία των πολιτών της Ε.Ε.
16 Δεκεμβρίου, 2017

Η Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Δύο έτη μετά τη συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ ηγείται σταθερά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σειρά πρωτοβουλιών για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία, κατά τη σύνοδο κορυφής με τίτλο «One Planet Summit» στο Παρίσι.

Η Επιτροπή συμμετείχε στην «One Planet Summit(link is external)», την οποία διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα στο Παρίσι. Κατά τη σύνοδο κορυφής, η Επιτροπή υπέβαλε νέο Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη, το οποίο περιλαμβάνει 10 μετασχηματιστικές πρωτοβουλίες για μια σύγχρονη οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. Όλες αντανακλώνται στις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Η συμφωνία του Παρισιού στέλνει σαφές μήνυμα σε κεφαλαιαγορές και επενδυτές — από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα — ότι η παγκόσμια μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια ήρθε για να μείνει. Αναγνωρίζοντας ότι η συμφωνία του Παρισιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας, η Επιτροπή την θεωρεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της ΕΕ ώστε να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν το «πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης» κατά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, και κατά τον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της αγοράς στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ δίνει το παράδειγμα και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον που επιταχύνει τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην καινοτομία και στον εκσυγχρονισμό σε όλους τους βασικούς τομείς. Πραγματοποιούμε αυτήν τη μετάβαση σε μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο ενεργειακό μείγμα και στις οικονομικές δομές σε ολόκληρη την ΕΕ. Πέρα από την ενημέρωση και την ενίσχυση της νομοθεσίας για την ενέργεια και το κλίμα, η ΕΕ αποσκοπεί στο να αναπτύξει μέτρα διευκόλυνσης που θα τονώσουν τις επενδύσεις, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, θα ενισχύσουν και θα προσφέρουν δυνατότητες καινοτομίας στις επιχειρήσεις, καθώς και στο να διασφαλίσει ότι κανένας πολίτης, εργαζόμενος ή περιοχή δεν θα μείνει πίσω στη διαδικασία αυτή.

Δέκα πρωτοβουλίες για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία (κάντε κλικ στον τίτλο για περισσότερες πληροφορίες):

1. Θέτοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υπηρεσία του κλίματος

2. Εξωτερικό επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ — Ευκαιρίες για την Αφρική και την περιοχή γειτονίας της ΕΕ

3. Στήριξη Αστικών Επενδύσεων για ευρωπαϊκές πόλεις

4. Πρωτοβουλία «καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά»

5. Διαρθρωτική στήριξη για περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών

6. Η νεολαία της Ευρώπης υπέρ της δράσης για το κλίμα

7. Επενδυτική διευκόλυνση «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια»

8. Εγχειρίδιο ΕΕ για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

9. Επενδύσεις σε καθαρές βιομηχανικές τεχνολογίες

10. Καθαρή, συνδεδεμένη και ανταγωνιστική κινητικότητα

Διαθέσιμο εδώ