Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: πρώτα γενέθλια!
16 Δεκεμβρίου, 2017
Νέα στήριξη στις περιφέρειες της ΕΕ που συνεργάζονται σε έργα υψηλής τεχνολογίας
16 Δεκεμβρίου, 2017

Η Επιτροπή στηρίζει τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα με επιπλέον 7,25 εκατ. ευρώ

Η βοήθεια αυτή θα περιλαμβάνει υποστήριξη στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου για την ενίσχυση του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και της ομάδας διερμηνέων της, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των περιφερειακών γραφείων ασύλου στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Η χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στη συνέχιση της ανάπτυξης των αστυνομικών για ελέγχους ασφαλείας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα νησιά.

Χρηματοδότηση ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε επιπλέον 7,25 εκατ. ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να στηρίξει την Υπηρεσία Ασύλου στην Ελλάδα. Η βοήθεια αυτή θα περιλαμβάνει υποστήριξη στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου για την ενίσχυση του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και της ομάδας διερμηνέων της, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των περιφερειακών γραφείων ασύλου στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Η χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στη συνέχιση της ανάπτυξης των αστυνομικών για ελέγχους ασφαλείας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα νησιά.

Το ποσό των 7,25 εκατ. ευρώ συμπληρώνει σήμερα τη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης της ΕΕ που χορηγείται από το 2015 στις ελληνικές αρχές, καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), και ανέρχεται σε 378 εκατ. ευρώ. Η στήριξη αυτή προστίθεται στο ήδη χορηγηθέν στην Ελλάδα ποσό ύψους 561 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 από τα εν λόγω ταμεία (322,8 εκατ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και 238 εκατ. ευρώ για το ΤΕΑ) και πάνω από 400 εκατ. ευρώ από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης.