Αυστηρότεροι κανόνες για ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα
16 Δεκεμβρίου, 2017
Η ΕΕ και η Ιαπωνία οριστικοποιούν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
16 Δεκεμβρίου, 2017

Νέα πλατφόρμα διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

Η δέσμευση της ΕΕ για μετάβαση σε καθαρή ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη και μη διαπραγματεύσιμη. Σε αυτή τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, και κατά την απομάκρυνση από την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, καμία περιφέρεια δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Η νέα πλατφόρμα που άρχισε να λειτουργεί στις 11/12 θα διευκολύνει την κατασκευή έργων και τη χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στις περιοχές με ανθρακωρυχεία, με στόχο να δοθεί ισχυρή ώθηση στη διαδικασία μετάβασης και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Θα φέρει επίσης σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που συνδέονται με την μετάβαση για να τους βοηθήσει να προωθήσουν εταιρικές σχέσεις και να διδαχτούν από τις εμπειρίες τους. Οι δραστηριότητες της πλατφόρμας θα επικεντρωθούν αρχικά στις περιοχές με ανθρακωρυχεία, με σκοπό να επεκταθούν και σε περιφέρειες υψηλής έντασης ανθρακούχων εκπομπών στο μέλλον. Η πλατφόρμα έχει μελετηθεί κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, με μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό, τις νέες δεξιότητες και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Την πλατφόρμα για τις περιφέρειες με ανθρακωρυχεία σε μεταβατικό στάδιο θα εγκαινιάσουν σήμερα επισήμως ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, ο κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, και η κ. Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών περιφερειών, διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων και επικεφαλής επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα εγκαινιάζεται την παραμονή της συνόδου κορυφής με τίτλο «One Planet Summit(link is external)» που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να τονιστεί η δεύτερη επέτειος της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Στη σύνοδο κορυφής, η Επιτροπή θα επιβεβαιώσει εκ νέου την προσήλωσή της σε μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα και θα αποδείξει ότι η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη δράση της και με το παράδειγμά της. Η νέα πλατφόρμα συγκαταλέγεται στις βασικές συνοδευτικές δράσεις της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» που δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της ΕΕ με ανθρακωρυχεία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε σύμπραξη με όλους τους κατά τόπους παράγοντες. Προς τούτο, η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υποστήριξη του διαρθρωτικού μετασχηματισμού, με ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις και με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Στόχος μας είναι κάθε περιφέρεια να επωφεληθεί από τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και, παράλληλα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προωθηθούν οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες.»

Ο Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε πρόσθεσε τα εξής: «Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και περιφέρειες ανά τον κόσμο εγκαταλείπουν τον άνθρακα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μειώνεται. Πρόκειται για μη αναστρέψιμη κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια, η οποία παρατηρείται και στην Ευρώπη. Αλλά σε αυτή τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, θα υπάρχουν ορισμένες περιφέρειες οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ωφεληθούν από την εν λόγω μετάβαση, και καμία περιοχή δεν πρέπει να αφεθεί στη μοίρα της, όταν εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες, τις περιφέρειες, τις κοινότητες και τους εργαζομένους να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οικονομικής διαφοροποίησης που απαιτεί η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου πρόσθεσε τα εξής: «Η συνεργασία για ένα καλύτερο κοινό μέλλον είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής συνοχής. Το μήνυμά μας σήμερα προς τις περιοχές με ανθρακωρυχεία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να τις βοηθήσει να επιτύχουν ομαλή μετάβαση προς μια σύγχρονη, βιώσιμη και επιτυχημένη οικονομία που δεν αφήνει κανέναν αβοήθητο». 

Η Επιτροπή στηρίζει ήδη τη μετάβαση στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών μέσω της πολιτικής συνοχής. Αυτή η πανευρωπαϊκή πολιτική βοηθά τις περιφέρειες να επιτύχουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας τους βασιζόμενες στα προσόντα «έξυπνης εξειδίκευσης» που διαθέτουν, δηλαδή στους εξειδικευμένους τομείς των περιφερειών με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με στόχο να ενστερνιστούν την καινοτομία και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μέσω της πολιτικής συνοχής, η ΕΕ βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με τους περιφερειακούς εταίρους επί τόπου και μπορεί να παρέχει ειδικά προσαρμοσμένη στήριξη για την καθοδήγηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Παράλληλα, η Επιτροπή συνεργάζεται σε πιλοτική βάση με μικρό αριθμό περιφερειών στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας της οικονομικής διαφοροποίησης και της τεχνολογικής μετάβασης, μέσω τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής πληροφοριών και διαφοροποιημένου διμερούς διαλόγου σχετικά με τα ταμεία, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ. Βάσει αιτήσεων των εν λόγω κρατών μελών, το δεύτερο εξάμηνο του 2017 συστάθηκαν πιλοτικές ομάδες ανά χώρα για τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ελλάδα, με σκοπό να βοηθήσουν τις περιφέρειες Trencin, Σιλεσίας και Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Κατά την πρόοδο των εργασιών των ομάδων αυτών, θα γίνεται ανταλλαγή εμπειριών με την πλατφόρμα για τις περιφέρειες με ανθρακωρυχεία σε μεταβατικό στάδιο.

Περισσότερα εδώ.