Σχολική επίσκεψη- 7ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
14 Δεκεμβρίου, 2017
Στη γαλλική πόλη Λυών το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2018
16 Δεκεμβρίου, 2017

Συμφωνία για απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την τρέχουσα απώλεια ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις εκτιμώμενου ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για συμφωνία σχετικά με σειρά μέτρων που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΦΠΑ όσον αφορά τις διαδικτυακές επιχειρήσεις στην ΕΕ. Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την τρέχουσα απώλεια ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις εκτιμώμενου ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως. Η συμφωνία επιτεύχθηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, ένα μόνον έτος αφότου η Επιτροπή υπέβαλε τις φιλόδοξες προτάσεις της.

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: «Είναι ένα νέο βήμα για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού των καταναλωτών που ψωνίζουν διαδικτυακά. Εταιρείες που πωλούν στο εξωτερικό διαδικτυακά θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις πωλήσεις στις δικές τους χώρες. Αυτό θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες αποδοτικότερες και θα αυξήσει τη διασυνοριακή συνεργασία». Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Λιθαράκι λιθαράκι διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο σύστημα ΦΠΑ, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, στο πλαίσιο του οποίου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στο διαδίκτυο μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε ότι οι εκτός ΕΕ επιχειρήσεις δεν τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης όταν πωλούν σε καταναλωτές της ΕΕ — τόσο άμεσα όσο και μέσω των επιγραμμικών αγορών. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επίσης καλό οιωνό για τη ριζικότερη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία επείγει».

Διαθέσιμο εδώ.