Νέα πνοή στην τουριστική δραστηριότητα στη Δράμα χάρη στη στήριξη της Ε.Ε.
16 Δεκεμβρίου, 2017
Μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ: νέο online μητρώο
16 Δεκεμβρίου, 2017

278 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία έχουν ήδη διατεθεί στην πραγματική οικονομία

Νέα έκθεση υπογραμμίζει τι έχουν επιτύχει τα πέντε ταμεία της ΕΕ από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, είχε αναληφθεί περίπου το ήμισυ του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 για συγκεκριμένα έργα. Έως το τέλος του 2016, σχεδόν 793 500 επιχειρήσεις είχαν λάβει στήριξη από τα ταμεία και δημιουργήθηκαν περίπου 154 000 νέες θέσεις εργασίας.

7,8 εκατ. άτομα έχουν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ βελτιώθηκε η βιοποικιλότητα 23,5 εκατ. εκταρίων γεωργικής γης. Συνολικά, έως το τέλος του 2016, επελέγησαν 2 εκατ. χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα απ’ ό,τι το προηγούμενο έτος.

Δείτε εδώ τα στοιχεία για την Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταïνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μας. Βοηθούν τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν και προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καινοτομία στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός των διαρθρωτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπει επίσης τη χρηματοδότηση έργων που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο είναι όμως ελπιδοφόρα. Προτρέπω τους φορείς υλοποίησης έργων να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή.»

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Ο αριθμός των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις ένα έτος, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουμε πλέον φτάσει σε κανονικό ρυθμό υλοποίησης. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είναι σε πλήρη λειτουργία και ωθούν την Ευρώπη να ανοίξει πανιά για την επόμενη δεκαετία.»

Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ψηφιακά έργα, έργα κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικά έργα, που εμφανίζονται σήμερα, η έκθεση δείχνει ότι οι καινοτομίες που εισάγονται κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 πραγματικά αποδίδουν.

Νέες προϋποθέσεις συνέβαλαν σε ένα καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις

Τον Μάρτιο του 2017, μια πρώτη αξιολόγηση των νέων προϋποθέσεων για επιτυχείς επενδύσεις («εκ των προτέρων αιρεσιμότητες») έδειξε ότι αυτές αποδείχθηκαν ισχυρά κίνητρα για μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων – συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση ή τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, προγραμματισμός των επενδύσεων για την καινοτομία, τις μεταφορές ή τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Για την μετά το 2020 περίοδο χρηματοδότησης προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και στις προτάσεις της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, που υποβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους των κονδυλίων

Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων απλούστευσης του πλαισίου της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, δηλαδή διαδικτυακές διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων («ηλεκτρονική συνοχή»), απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις («ενιαία σημεία εισόδου») και απλούστεροι τρόποι για να ζητούν οι δικαιούχοι επιστροφές από την ΕΕ.

Η απλούστευση είναι επίσης στο επίκεντρο του προβληματισμού για την αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, με την πολύτιμη συμβολή της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με την απλούστευση που όρισε η Επιτροπή.

Μια πιο έξυπνη χρήση των διαθέσιμων πόρων οδήγησε σε αύξηση της κινητοποίησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τον στόχο του επενδυτικού σχεδίου για την κινητοποίηση περισσότερων επενδύσεων, το πλαίσιο 2014-2020 συστάθηκε για να στηρίξει την ευρύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Έως το τέλος του 2016, αναλήφθηκαν 13,3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΔΕΤ για τα μέσα αυτά, κυρίως για τη στήριξη των ΜΜΕ, της έρευνας και της καινοτομίας και της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· το ποσό αυτό υπερβαίνει ήδη κατά 1,8 δισ. ευρώ το ποσό της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ που έχει επενδυθεί μέσω των χρηματοδοτικών μέσων κατά το σύνολο της περιόδου 2007-2013.

Πάνω από 76 000 επιχειρήσεις υποστηρίζονται σήμερα από τα ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά μέσα. Τα έργα στήριξης ΜΜΕ που έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αντιστοιχούν σε 11,5 δισ. ευρώ μόχλευσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με στόχο τα 42 δισ. ευρώ.

Περισσότερα εδώ.