Επέκταση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ
21 Δεκεμβρίου, 2017
EURONEWSLETTER Δεκέμβριος 2017
26 Δεκεμβρίου, 2017

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου συνεχίζει την πορεία του μέχρι το 2020.

Μετά από την θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο απολογισμός της πενταετίας 2013-2017 αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την τριετία 2018-2020 του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου (Europe Direct- EDIC) έγιναν δεκτοί μετά από την διαδικασία αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του έργου μας τόσο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του οποίου και λειτουργούμε, όσο και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που θα είναι και οι βασικότεροι εταίροι μας στη νέα περίοδο της λειτουργίας μας.
 
Στοχεύουμε στην πλήρη ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας μας έτσι ώστε οι ευρωεκλογές του 2019 να αποτελέσουν το δημοκρατικό εφαλτήριο για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου -και κυρίως τους νέους ανθρώπους- έτσι ώστε να συνδεθούν ουσιαστικά με τις πολιτικές διαδικασίες και τον θεσμικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στοχεύουμε στην διεθνοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, που είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ως άξονα της νέας πολιτικής και δημοκρατικής Ευρώπης αλλά και η ενεργή και κυρίως συνειδητή συμμετοχή του πολίτη στις ευρωπαϊκές ενοποιητικές διαδικασίες.
 
Ως επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που υποστηρίζουν την λειτουργία του Κέντρου, την Αναπληρώτρια Πρύτανη και αγαπητή συνάδελφο μου Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κυρίως τον προϊστάμενο της κ. Παναγιώτη Τσόκαρο για την αμέριστη συμπαράσταση τους, τους φοιτητές μας και όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου που είναι δίπλα μας και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας.
 
Με βάση την δημοκρατία και τις αξίες της Μεγάλης Ευρώπης του Coudenhove- Kallergi, του De Rougemοnt, του Schuman, του Monnet και του Sidjanski είμαστε βέβαιοι ότι το έργο του EDIC Βορείου Αιγαίου θα τύχει μεγαλύτερης αναγνώρισης στη διάρκεια της επόμενης τριετίας.
 
Παναγιώτης Γρηγορίου
Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Kέντρου Έρευνας & Μελέτης Jean Monnet