2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
18 Ιανουαρίου, 2018
Αύξηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ
18 Ιανουαρίου, 2018

Υπηρεσίες πληρωμών: φθηνότερες, ασφαλέστερες και περισσότερο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές

A journalist using her smartphone, with a laptop on her lap

Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2»), η οποία άρχισε να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2018, είναι να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζουν με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ΕΕ. Θα προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων πληρωμών μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, οι οποίες θα ωφελήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή της PSD2, απαγορεύουμε τις πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να εξοικονομούν περισσότερα από 550 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται επίσης περισσότερο κατά την πραγματοποίηση πληρωμών.»

Οι νέοι κανόνες:

  • Απαγορεύουν τις πρόσθετες χρεώσεις σε πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.
  • Ανοίγουν την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους λογαριασμούς πληρωμών.
  • Θεσπίζουν αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και για την προστασία των οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών.
  • Ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της ευθύνης για μη εγκεκριμένες πληρωμές και η θέσπιση άνευ όρων (δηλ. άνευ διευκρινίσεων) δικαιώματος επιστροφής για άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.

Οι εν λόγω κανόνες θα εφαρμοστούν από τις 13 Ιανουαρίου 2018 με διατάξεις τις οποίες εισήγαγαν τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, να ολοκληρώσουν επειγόντως τη διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.