EuroNewsLetter January 2018
7 Φεβρουαρίου, 2018
Κρατικές ενισχύσεις: Έγκριση έξι μηχανισμών ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία
8 Φεβρουαρίου, 2018

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη Ελλάδα: ανάπτυξη και πάλι

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση. Τόσο η ζώνη του ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2018 και το 2019, με ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.

Ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι “η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται και πάλι, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι έφτασε το 1,6% το 2017. Η ανάκαμψη αναμένεται ότι θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια προσφέροντας περαιτέρω στήριξη στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Η σταθερή προσήλωση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένει ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ανάπτυξης”.

Διαβάστε περισσότερα για την Ελλάδα εδώ (στα αγγλικά).

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες και η ισχυρή ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί το επόμενο έτος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης αυτής θα γίνουν αισθητά απ’ όλους τους Ευρωπαίους, καθώς και να αξιοποιήσουμε τούτη τη συγκυρία για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας ανθεκτικότερες και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είναι επίσης σημαντικό οι πολιτικές μας να συνεκτιμούν τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το Brexit

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Eπίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή οικονομία μπήκε στο 2018 με εξαιρετική υγεία. Η ζώνη του ευρώ γνωρίζει ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε να δούμε από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ανεργία και τα ελλείμματα συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία και οι επενδύσεις αρχίζουν επιτέλους να αυξάνονται ουσιαστικά. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πιο ισόρροπη απ’ ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία και μπορεί να είναι και πιο βιώσιμη, με την προϋπόθεση να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε έξυπνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές. Το παράθυρο ευκαιρίας για τις μεταρρυθμίσεις δεν θα παραμείνει για πάντα ανοιχτό: τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε τις αναγκαίες φιλόδοξες αποφάσεις με στόχο την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.»

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερός

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται τώρα σε 2,4%, ποσοστό μεγαλύτερο από το 2,2% για τη ζώνη του ευρώ και το 2,3% για την ΕΕ σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 και το 2019 έχουν επίσης αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τον Νοέμβριο τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για τις οικονομίες της ΕΕ: από 2,1% σε 2,3% για φέτος και από 1,9% σε 2,0 % για το 2019. Αυτό είναι αποτέλεσμα, αφενός μεν μιας ισχυρότερης κυκλικής δυναμικής στην Ευρώπη όπου οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να βελτιώνονται και το οικονομικό κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό, αφετέρου δε της εντονότερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου.

Η ισχυρή ζήτηση, το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και οι θετικές συνθήκες χρηματοδότησης φαίνεται να ευνοούν τις επενδύσεις κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος καθώς η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας μειώνεται με αργό ρυθμό και οι μισθολογικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Ο ονομαστικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να αντανακλά τη σημαντική επίδραση των τιμών της ενέργειας και προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφθασε στο 1,5% το 2017. Προβλέπεται να παραμείνει στο 1,5% το 2018 και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,6% το 2019.

Οι κίνδυνοι είναι ισόρροποι και βραχυπρόθεσμα ανοδικοί

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές τις προβλέψεις ανάπτυξης παραμένουν σε γενικές γραμμές ισόρροποι. Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να υπερβεί τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα, όπως καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην οικονομία. Μεσοπρόθεσμα, οι υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά λόγω της επανεκτίμησης των κινδύνων και των θεμελιωδών μεγεθών. Οι κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων λόγω της αβέβαιης έκβασης των διαπραγματεύσεων για τοBrexit εξακολουθούν να υφίστανται, όπως και εκείνοι που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις και τη στροφή προς πιο εσωστρεφείς και προστατευτικές πολιτικές.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019

Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβλέψεις μας για το 2019 βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει καθόλου τις συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 50.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.