Αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με τη διαφθορά
26 Φεβρουαρίου, 2018
Σχολική Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο του Κάτω Τρίτους.
27 Φεβρουαρίου, 2018

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαίοι και Κοινή Γεωργική Πολιτική

Σύμφωνα με το πρόσφατο ειδικό Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν την γεωργία ως πολύ σημαντική για το μέλλον, με το 94% των Ελλήνων (ΕΕ 92%)  να την θεωρούν από αρκετά έως πολύ σημαντική.

Παράλληλα, σχεδόν 3 στους 4 Έλληνες πολίτες θεωρούν πως η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες με ποσοστό 71% (ΕΕ 61%).

 

Διττές είναι οι απαντήσεις όσον αφορά την κατάσταση των αγροτικών περιοχών συγκριτικά με την περίοδο πριν από μια δεκαετία. Ενώ δηλαδή οι ερωτώμενοι θεωρούν βελτιωμένη την ευρυζωνική – διαδικτυακή και τηλεφωνική τους κάλυψη σε ποσοστό 66% (ΕΕ 64%) δεν συμβαίνει το ίδιο και ως προς την κοινωνική τους ένταξη με 35%  (ΕΕ 28%) να δηλώνει πως έχει παραμείνει η ίδια και 32% (ΕΕ 30%) να πιστεύει πως έχει χειροτερέψει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας, όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη ίσως απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με αυτά, 65% (ΕΕ 43%) των Ελλήνων θεωρεί πως η κατάσταση έχει χειροτερέψει με το 32% (ΕΕ 49%) να θεωρεί πως είναι στάσιμη ή πως έχει βελτιωθεί.

 

Τέλος, 1 στους 3 Έλληνες (30%), δηλώνουν ανενημέρωτοι για την στήριξη που παρέχει η ΕΕ μέσω της ΚΓΠ ποσοστό αρκετά υψηλό και για τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (32%).

 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.