Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2018
6 Μαρτίου, 2018
Προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 2018
7 Μαρτίου, 2018

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

H EBRD, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν πρόγραμμα για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις από τη Νότιο-ανατολική Ευρώπη να λάβουν επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

iStock-624745726PR5

                                                  

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πραγματοποιούν σήμερα στην Αθήνα την εναρκτήρια εκδήλωση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης της ανάπτυξης, μέσω ευφυέστερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 ΜΜΕ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών.

Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD.

 

Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί σημαντικά από το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο  αναμένεται μέχρι τώρα να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ στη χώρα. Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη: το κοινό αυτό εγχείρημα για τη στήριξη των ΜΜΕ θα παρέχει την τόσο αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές ΜΜΕ, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν περισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε.»

 

Ο κ. Simon Barnes, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσθεσε: «Ένας βασικός παράγοντας που παρακωλύει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ. Αυτή η συναρπαστική νέα πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει αυτήν την ιδιαίτερη πρόκληση και θα βοηθήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα να επεκταθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να ξεκλειδώσουν νέες επενδύσεις και να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτοντας εμπειρογνωμοσύνη μέσω στοχοθετημένων συμβουλών. Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας με την EBRD στην Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Κέντρος Συμβούλων Επενδύσεων θα φέρει μαζί Έλληνες και διεθνείς εταίρους για να μοιραστούν πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθούν.»

 

Ο κ. Claudio Viezzoli, Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD για τη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη ΜΜΕ, δήλωσε: «Η προσθήκη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο έργο της EBRD στην Ελλάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουμε στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε ένα ισχυρό και ζωντανό επιχειρηματικό πνεύμα στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε μαζί με τους εταίρους μας, την ΕΤΕπ και την ΕΕ, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά.»

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Στη συνέχεια η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.