Μετάβαση προς μια πιο “πράσινη” και πιο βιώσιμη οικονομία: Νέο Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής
8 Μαρτίου, 2018
FinTech: Μέτρα για μια πιο ανταγωνιστική και καινοτόμα χρηματοπιστωτική αγορά
9 Μαρτίου, 2018

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2018: Η χειραφέτηση των γυναικών έχει σημασία για το μέλλον της Ευρώπης

Η Επιτροπή επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με τη δημοσίευση της έκθεσή της του 2018 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με την παρουσίαση έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες που στόχο έχουν να πυροδοτήσουν την αλλαγή. Υπέβαλε πρόταση για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζόμενων οικογενειών, σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και απηύθυνε έκκληση για να δοθεί τέλος στη βία κατά των γυναικών, μέσω χρηματοδότησης και δράσεων ευαισθητοποίησης.

Η έκθεση για την ισότητα των φύλων του 2018 δείχνει ότι η πρόοδος έχει σταματήσει σε ορισμένους τομείς: οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα φροντίδας εντός των οικογενειών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στάσιμο στο 16 % εδώ και χρόνια, ενώ η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι στο 12,5%, το συνταξιοδοτικό χάσμα στο 28,4% ενώ 1 στις 4 γυναίκες δηλώνουν πως έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο ή μη από την ηλικία των 15 ετών (ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 33%). Δείτε περισσότερα στοιχεία για την Ελλάδαεδώ.

Ο πρώτος Aντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σήμερα: «Το ζήτημα της ισότητας των φύλων βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη, αλλά στην πράξη η πρόοδος εξακολουθεί να είναι αργή. Για την επίτευξη πραγματικών αλλαγών για τις γυναίκες πρέπει η ευαισθητοποίηση και οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε δράση. Αυτό σημαίνει έγκριση της νέας νομοθεσίας που έχει προτείνει η Επιτροπή για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και εφαρμογή των πολιτικών που έχουμε ήδη συμφωνήσει σχετικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών».

Η κ. Βιέρα ΓιούροβαEπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά την κοινωνία μας, την οικονομία μας και τη δημογραφία μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι γυναίκες είναι πραγματικά ίσες με τους άνδρες ενώπιον του νόμου. Θα συνεχίσουμε επίσης το έργο μας για τη χειραφέτηση των γυναικών, ώστε αυτές να είναι σε θέση να κάνουν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά τη σταδιοδρομία τους και τις οικογένειές τους.»

Η κ. Μαρίγια ΓκαμπριέλEπίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, δήλωσε: «Το μέλλον της Ευρώπης θα είναι ψηφιακό, και είναι στο χέρι μας να το καταστήσουμε πολυδεκτικό. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν μπορούν να αποκλειστούν από την ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Το θεματολόγιο για τις “Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή” θα παρέχει σε γυναίκες και κορίτσια δυνατότητες, θα υποστηρίζει τη χειραφέτησή τους, θα τα ενθαρρύνει και θα τους παρέχει κίνητρα για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων.»

Από την έκθεση προκύπτει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε διάφορους τομείς:

  • Παρόλο που οι Ευρωπαίες έχουν λάβει καλύτερη μόρφωση από τους άνδρες (το 44 % των γυναικών ηλικίας 30-34 ετών απέκτησε πανεπιστημιακό πτυχίο το 2016, έναντι του 34 % των ανδρών), εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε εταιρείες και εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 16 % λιγότερο από τους άνδρες σε όλη την ΕΕ.
  • Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και στην πολιτική. Σε έξι χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Ουγγαρία και Μάλτα) οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 20 % των βουλευτών.
  • Το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης έχει παραμείνει στάσιμο κατά τα τελευταία έτη σε περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες. Τα κράτη μέλη που έχουν χαμηλές επιδόσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τη διαφορά τους από εκείνα με υψηλές επιδόσεις.
  • Κατά μέσο όρο, το 44 % των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι και τις οικογένειές τους. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών της ΕΕ το ποσοστό τον Ευρωπαίων που έχουν αυτή την άποψη φτάνει το 70 %.
  • Η βία εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδομένη: μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Επίσης, το 55 % των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.

Προάγοντας τη χειραφέτηση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

Έως το 2020, 500 000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον τομέα της τεχνολογίας. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίες ενδέχεται να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες – το ίδιο ισχύει και την οικονομία της Ευρώπης. Η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και τον ψηφιακό τομέα δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα συμπληρωματική μελέτη σχετικά με τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, η οποία δείχνει ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μόνο το 24,9 % των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παίρνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στον τεχνολογικό τομέα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αλλά μόνο το 14,8 % των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, η επίτροπος κ. Γκαμπριέλ παρουσίασε σήμερα σχέδια για την προαγωγή παραδειγμάτων προς μίμηση στον τομέα ΤΠ, για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων, την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της παιδείας, καθώς και για την υποστήριξη περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών. Η πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή θα υλοποιηθεί το 2018 και το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.