Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: Αναγκαίες συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση της προόδου
14 Μαρτίου, 2018
Το Erasmus+ γίνεται … virtual
15 Μαρτίου, 2018

Κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων για τους Σύριους πρόσφυγες προτείνει η Επιτροπή

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για στήριξη των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί σήμερα πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της “Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες”, χάρη στην οποία, μέχρι στιγμής, 500.000 παιδιά απέκτησαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες στηρίζονται με μηνιαίες μεταφορές μετρητών.

Η σημερινή απόφαση θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κινητοποιώντας 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρώτη δόση της Διευκόλυνσης, που συστάθηκε το 2016, ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ – 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. ευρώ από συνεισφορές των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η ρύθμιση αυτή ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το επιτυχημένο και αποτελεσματικό έργο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε: «Σήμερα η Επιτροπή κάνει το πρώτο βήμα για την κινητοποίηση συμπληρωματικής στήριξης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Σύριους πρόσφυγες στην Τουρκία. Η δημοσιευθείσα δεύτερη ετήσια έκθεση υπογραμμίζει σαφώς τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και τονίζει πόσο σημαντική και αποτελεσματική είναι η συγκεκριμένη Διευκόλυνση για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους στην Τουρκία, με αποτέλεσμα τη μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων. Καλώ τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σχετικά με την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 3 δισ. ευρώ, ώστε να μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτήν την απαραίτητη βοήθεια.»

Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε τα εξής: «Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχει δώσει απτά αποτελέσματα, από τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης των παιδιών μέχρι την παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες οικογένειες. 1,2 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν επωφεληθεί από την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ μέσω του σημαντικότερου μέχρι σήμερα προγράμματος βοήθειας σε μετρητά. Η νέα χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Τουρκία και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ώστε να βοηθήσουμε τους ευάλωτους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους.»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανταποκριθεί στη δέσμευσή της να συνεισφέρει 3 δισ. ευρώ για το 2016 και το 2017 μέσω της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, καθώς πριν από το τέλος του 2017 -εντός 21 μηνών- προγραμματίστηκε το πλήρες ποσό, αναλήφθηκαν οι δεσμεύσεις και συνήφθησαν οι σχετικές συμβάσεις. Δεδομένου ότι η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσει την εν λόγω στήριξη, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανάγκη για βοήθεια. Στο πλαίσιο τηςδήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να κινητοποιήσουν πρόσθετο ποσό 3 δισ. ευρώ υπέρ της Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, εφόσον οι ήδη διαθέσιμοι πόροι αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων. Η σημερινή απόφαση ακολουθεί τη διαδικασία αυτή και επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέχιση του πολύτιμου έργου της Διευκόλυνσης.

Ισχυρό ιστορικό επιδόσεων σχετικά με την παροχή ζωτικής στήριξης

Τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης πηγαίνουν σε έργα για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής, με έμφαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις δημοτικές υποδομές και στην κοινωνικοοικονομική στήριξη. Η έκθεση εφαρμογής που δημοσιεύτηκε σήμερα επιβεβαιώνει ότι η Διευκόλυνση έχει θετικά, απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Πρόοδος στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σκέλους της Διευκόλυνσης, έχουν διατεθεί 1,38 δισ. ευρώ, ενώ και τα 45 ανθρωπιστικά έργα ανατέθηκαν μέσω συμβάσεων σε 19 εταίρους και καλύπτουν βασικές ανάγκες και ελλείψεις στους τομείς της προστασίας, της εκπαίδευσης και της υγείας. Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας Εκτάκτου Ανάγκης (ESSN), το οποίο στηρίζει 1,2 εκατομμύριο από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα σχετικά με την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση, που ξεκίνησε το 2017, είναι το σημαντικότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το οποίο χρηματοδοτεί η ΕΕ, και διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Από τον Φεβρουάριο του 2018, πάνω από 266.000 παιδιά εντάχθηκαν σε σχολεία και οι οικογένειές τους έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη μέσω του προγράμματος σχετικά με την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση.

Απτά αποτελέσματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικοοικονομικής στήριξης

Στο πλαίσιο του σκέλους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Διευκόλυνσης διατέθηκαν 1,611 δισ. ευρώ, ενώ και τα 27 έργα έχουν ανατεθεί μέσω συμβάσεων και έχουν εκταμιευτεί 747 εκατ. ευρώ. Η Διευκόλυνση εξακολουθεί να στηρίζει τις μακροχρόνιες βιοποριστικές, κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων στην Τουρκία. Η στήριξη αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων και του διδακτικού υλικού. Από τον Οκτώβριο του 2017, χάρη σε άμεση επιχορήγηση 300 εκατ. ευρώ –η οποία διατέθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας–  προχωρά η ένταξη των παιδιών από τη Συρία στην τουρκική εκπαίδευση. 312.000 παιδιά συμμετέχουν ήδη σε μαθήματα τουρκικής γλώσσας από περίπου 5.500 καθηγητές.

Με την υποστήριξη της KfW [Kreditanstalt für Wiederaufbau] και της Παγκόσμιας Τράπεζας, 124.000 παιδιά προσφύγων αναμένεται να επωφελούνται ετησίως από την ανέγερση και τον εξοπλισμό 125 σχολικών κτιρίων συμβατικής συμπαγούς κατασκευής και 50 προκατασκευασμένων σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, σε συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο Υγείας, η Διευκόλυνση έχει διαθέσει 300 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των προσφύγων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στις οποίες περιλαμβάνεται ο εμβολιασμός 217.000 και πλέον παιδιών Σύριων προσφύγων. Από τον Δεκέμβριο του 2017, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 760.000 επισκέψεις προσφύγων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων και των ευάλωτων μελών των κοινοτήτων υποδοχής στην αγορά εργασίας, νέα έργα θα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε 15.100 άτομα, ενώ 7.400 άτομα θα επωφεληθούν από συνεδρίες αναζήτησης εργασίας και παροχής συμβουλών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.