Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
15 Μαρτίου, 2018
Ανακοινώθηκαν οι τελικοί υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 – 5 Ελληνικές συμμετοχές ανάμεσά τους!
16 Μαρτίου, 2018

Ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας Δήλωση της Επιτρόπου κ. Τίσεν σε συνέχεια της συμφωνίας για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο

Μετά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε:

«Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας.

Από τότε που δρομολογήθηκε το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, τάσσομαι υπέρ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. Συχνότατα, η μαθητεία θεωρείται εκπαίδευση ‘‘δεύτερης επιλογής’’, πράγμα που απέχει πολύ από την αλήθεια: οι μαθητείες συνδυάζουν τη μάθηση σε σχολείο με την κατάρτιση στο χώρο εργασίας, και αποτελούν έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό δρόμο για σπουδαστές που επιθυμούν να βρουν επάγγελμα, να πιάσουν δουλειά για πρώτη φορά και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα χρησιμεύσει σε πολλά κράτη μέλη που θεσπίζουν ή αναβαθμίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους, καθώς θα συνδράμει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο να εξασφαλίζουν τη δημιουργία αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας. Το πλαίσιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βασίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους σε συνεργατική προσέγγιση, με τη συμμετοχή εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανώσεις νεολαίας και γονέων. Το πλαίσιο καθορίζει, επίσης, ότι τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτή συμφωνία και ότι θα πρέπει να παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη. Οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να πληρώνεται ή να αποζημιώνεται με άλλον τρόπο για την εργασία που εκτελεί και να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της κατάρτισής του σε άλλη χώρα.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα βελτιώσουν περαιτέρω την ήδη επιτυχημένη προσέγγιση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Είμαι έτοιμη να συνδράμω τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας και ελπίζω στη συμμετοχή και στη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.