Κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων για τους Σύριους πρόσφυγες προτείνει η Επιτροπή
14 Μαρτίου, 2018
Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
15 Μαρτίου, 2018

Το Erasmus+ γίνεται … virtual

Το Erasmus+, ένα από τα πιο εμβληματικά και τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, αποκτά σήμερα την ηλεκτρονική έκδοση για τις δράσεις κινητικότητάς του, έτσι ώστε να δώσει σε περισσότερους σπουδαστές και νέους από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τον ιστοχώρο ErasmusVirtual Exchange, ένα σχέδιο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη για βελτίωση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 25.000 νέων με τη βοήθεια των εργαλείων ψηφιακής μάθησης τα επόμενα δύο έτη.Το έργο καλύπτει τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ και την περιοχή της Νότιας Μεσογείου η οποία περιλαμβάνει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη*, τη Συρία και την Τυνησία.

Η ηλεκτρονική έκδοση του προγράμματος Erasmus+ θα συμπληρώσει το πρόγραμμα της παραδοσιακής κινητικότητας και θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. ΤίμπορΝάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Παρά την τεράστια επιτυχία του, το Erasmus+ δεν είναι πάντα προσβάσιμο σε όλους. Μέσω του ErasmusVirtual Exchange θα διευκολύνουμε περισσότερο τις διαπροσωπικές επαφές, θα επιτρέψουμε την πρόσβαση σε νέους με διαφορετική κοινωνική προέλευση και θα προωθήσουμε τη διαπολιτισμική κατανόηση. Το εν λόγω ηλεκτρονικό εργαλείο θα συνδέσει περισσότερους νέους από την ΕΕ με τους ομολόγους τους από άλλες χώρες· θα οικοδομήσει γέφυρες και θα συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η κριτική σκέψη, ο γραμματισμός στα ηλεκτρονικά μέσα, οι ξένες γλώσσες και η ομαδική εργασία.» 

Το ErasmusVirtual Exchange θα συνδέσει νέους, νέους εργαζομένους, σπουδαστές και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας από ευρωπαϊκές χώρες και από χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ με συντονιζόμενες συζητήσεις, διεθνικές ομάδες υλοποίησης έργων, ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα και κατάρτιση με σκοπό την ευαισθητοποίηση. Για παράδειγμα, νέοι από διαφορετικές χώρες θα μπορούν να συνδέονται μια φορά την εβδομάδα για να συμμετέχουν σε συζητήσεις με θέμα τις οικονομικές εξελίξεις ή την κλιματική αλλαγή με τη βοήθεια ενός συντονιστή και με βάση προπαρασκευαστικό υλικό που θα τους διατίθεται εκ των προτέρων.

Όλες οι δραστηριότητες θα διεξάγονται στο πλαίσιο προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οργανωμένων προγραμμάτων για τη νεολαία. Κατά την προπαρασκευαστική του φάση τοErasmusVirtual Exchange κίνησε το ενδιαφέρον πανεπιστημίων και οργανώσεων νεολαίας· έχουν ήδη συσταθεί 50 εταιρικές σχέσεις και καταρτιστεί 40 άτομα ώστε να αναλάβουν συντονιστικό ρόλο σε συζητήσεις.

 Οι επαφές και οι ανταλλαγές με ομολόγους από το εξωτερικό αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και για την καλλιέργεια πνεύματος ανοχής και αμοιβαίας αποδοχής. Το Virtual Exchange προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Παρισιού που συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Παιδείας της ΕΕ τον Μάρτιο του 2015. Η Διακήρυξη έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη συμμετοχή στα κοινά και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανοχής και της εξάλειψης των διακρίσεων μέσω της παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.