Τεχνητή νοημοσύνη: Ευρωπαϊκή προσέγγιση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & του δεοντολογικού πλαισίου
26 Απριλίου, 2018
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
26 Απριλίου, 2018

Ένωση Ασφάλειας: Πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS)

Thematic photos on the 8th priority of Juncker's Commission: Migration

Μετά τη συμβιβαστική συμφωνία τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) και το Συμβούλιο (Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων – COREPER) κατέληξαν σήμερα σε τελική πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2016 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS).

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κ. ΦρανςΤίμερμανς, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. ΔημήτρηςΑβραμόπουλος και ο Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, κ. Τζούλιαν Κινγκ, δήλωσαν τα εξής:

«Η σημερινή συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης και καλύτερα προστατευμένης  Ευρώπης για τους πολίτες μας. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο συγκεκριμένο φάκελος προτεραιότητας, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες την περίοδο 2018-2019. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι συμβολίζει το κλείσιμο ενός ακόμη κενού πληροφόρησης για την ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία αυτή.

Πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι διασχίζουν τα σύνορά μας. Το νέο σύστημα, αφότου τεθεί σε εφαρμογή, θα διενεργεί προαναχωρησιακό έλεγχο ασφάλειας και μετανάστευσης για τους ταξιδιώτες που επωφελούνται από την είσοδο χωρίς θεώρηση στον χώρο Σένγκεν. Καθώς τοETIAS θα προβαίνει σε διασταύρωση των στοιχείων των ταξιδιωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, με τα στοιχεία των συστημάτων πληροφοριών για τα σύνορα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, θα μας βοηθά να εντοπίζουμε οποιονδήποτε μπορεί να δημιουργεί κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια ή τη μετανάστευση, προτού ακόμη φθάσει στα σύνορα της ΕΕ. Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας στους ταξιδιώτες θα είναι οικονομικά προσιτή, απλή και ταχεία και θα  πραγματοποιείται πάντοτε με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Το ETIAS θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε την κινητικότητα των ταξιδιωτών που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης και δεν παρουσιάζουν κινδύνους, ενώ θα εντοπίζουμε εκείνους που δημιουργούν.

Κατά την τελευταία τριετία, θέσαμε συλλογικά τις βάσεις για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας, και το ETIAS αποτελεί βασικό μέρος αυτού του έργου. Την ίδια στιγμή, ο ανοιχτός χαρακτήρας της Ευρώπης και η κινητικότητα δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος της ασφάλειας. Το έργο μας όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οφείλουμε όλοι μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ευρώπης — μιας Ευρώπης που προστατεύει».

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Ο οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (euLISA), θα αναπτύξει το σύστημα ETIAS με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία το 2021. Αφότου τεθεί σε εφαρμογή, τοETIAS θα τελεί υπό τη διαχείριση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.