ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
26 Απριλίου, 2018
«H πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο πολιτισμός, η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης»
27 Απριλίου, 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 2ος Τόμος

Ο παρών δεύτερος τόμος «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» παραδίδεται στο κοινό λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τόμου των Υποδειγμάτων Διοικητικού Δικαίου, συμπληρώνοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης υποδειγμάτων που καλύπτουν ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα της νομικής πρακτικής που αφορά το διοικητικό δίκαιο.

Περιλαμβάνονται υποδείγματα που αφορούν σε ειδικά θέματα του Διοικητικού Δικαίου, ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Στον δεύτερο τόμο έχει καταβληθεί προσπάθεια συγκέντρωσης επίλεκτων υποδειγμάτων από τους πλέον διαδεδομένους κλάδους του Διοικητικού Δικαίου, με στόχο την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δικηγόροι της πράξης στην δικαστηριακή καθημερινότητα.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται υποδείγματα που αφορούν στις κατωτέρω ενότητες:

Κοινωνική Ασφάλιση, Δίκαιο της Υγείας, Αλλοδαποί, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Υπαίθριες Διαφημίσεις, Αποδοχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπαλληλικές ­Διαφορές, Κρατικές ενισχύσεις, Ενέργεια, Πρόστιμα, Διοικητικές Διαφορές από Σήματα, Εκλογικές Διαφορές, Ακυρωτικές διαφορές (υποθέσεις PSI, προσβολή δικαιωμάτων οικονομικής ελευθερίας, προηγούμενης ακρόασης, ιθαγένεια), Δημόσια Πράγματα, ΕΕΤΤ, Προσωρινή Δικαστική Προστασία, Διοικητική εκτέλεση, Συμμόρφωση της Διοίκησης, Δίκαιη ικανοποίηση-Εύλογη διάρκεια της δίκης, Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, είναι εμπλουτισμένα με πλούσια ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία, προσφέροντας στον αναγνώστη τις βασικές νομολογιακές και θεωρητικές κατευθύνσεις για τα επιμέρους θέματα που ανακύπτουν.

Οι παραπομπές στη νομοθεσία, στην πρόσφατη νομολογία και στη σχετική βιβλιογραφία που φιλοξενούνται στο τέλος των παρατηρήσεων κάθε υποδείγματος δίδει το έναυσμα στον αναγνώστη για την περαιτέρω διερεύνηση των αντίστοιχων θεμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.