Ο πολιτισμός, η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης. Το παρελθόν συναντά το μέλλον
30 Απριλίου, 2018
Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες
30 Απριλίου, 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας καθορίζουν αρχές συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) υπέγραψαν στις 27/4 μνημόνιο συνεννόησης όσον αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι κοινοί στόχοι των δύο οργάνων είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και η αποτελεσματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Στο έγγραφο —το οποίο υπέγραψαν επισήμως ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Πιερ Μοσκοβισί, εξ ονόματος της Επιτροπής και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ κ. Κλάους Ρέγκλινγκ στις 27/4— αποτυπώνεται η στενή συνεργασία των δύο οργάνων και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε ο ΕΜΣ τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων και για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Το Μνημόνιο περιγράφει τις μεθόδους εργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με βάση την πείρα και σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αντίστοιχες εντολές τους. Δεν τροποποιεί τους κανόνες και το νομικό πλαίσιο βάσει των οποίων λειτουργούν. Οι υφιστάμενες αρμοδιότητες και ευθύνες των δύο οργάνων, όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη ΕΜΣ, παραμένουν αμετάβλητες. Το μνημόνιο δεν προδικάζει επίσης τυχόν περαιτέρω μεταρρύθμιση του ΕΜΣ που μπορεί να συμφωνηθεί. 

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Το σημερινό μνημόνιο αντικατοπτρίζει τους κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι οποίοι είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και η αποτελεσματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Βασίζεται στις ισχύουσες αρχές συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αντίστοιχες εντολές τους. Καθώς προχωρούμε στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, θα πρέπει να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των εργαλείων μας για τη διαχείριση κρίσεων.»

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΜΣ τα τελευταία χρόνια απέδειξε ότι μπορούμε να δρούμε με επιτυχία και αποφασιστικότητα προς όφελος της ζώνης του ευρώ σε περιόδους κρίσης. Το παρόν μνημόνιο συνεννόησης υπενθυμίζει τις βασικές αρχές της συνεργασίας μας σήμερα και στο μέλλον. Ενισχύοντας τα θεμέλια των εργαλείων μας για τη διαχείριση κρίσεων, στέλνουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας».

Ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, πρόσθεσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα υπογράφουμε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ. Το ΜΣ επισημοποιεί την επιτυχή συνεργασία μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ. Το μνημόνιο συνεννόησης βασίζεται στις συμπληρωματικές ευθύνες και αρμοδιότητες της Επιτροπής και του ΕΜΣ. Η περαιτέρω εντατικοποίηση της συνεργασίας μας οδηγεί σε αμοιβαίως επωφελή κατάσταση για τη ζώνη του ευρώ συνολικά και για όλα τα κράτη μέλη της.»

 Συνέχιση της στενής συνεργασίας

Το μνημόνιο συνεννόησης καθορίζει τις αρχές συνεργασίας, τις ρυθμίσεις εργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ και την εποπτεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για τις ανταλλαγές πληροφοριών και την εμπιστευτικότητα, καθώς και θέματα σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και τις ανταλλαγές προσωπικού.

Η συμφωνία θα παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση για τη συνέχιση της συνεργασίας σε μελλοντικά προγράμματα. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ θα συναντάται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο με τα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις για να συζητούν τις ρυθμίσεις εργασίας που καθορίζονται στο μνημόνιο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.