Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες
30 Απριλίου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της
3 Μαΐου, 2018

Δήλωση της Eπιτρόπου κ. Μαριάν Tίσεν ενόψει της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων

«Κάθε χρόνο την πρώτη Μαΐου, οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο γιορτάζουν τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων, γνωστή και ως Εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως ετήσια απεργία έχει εξελιχθεί σε αργία για τον εορτασμό των κοινωνικών κατακτήσεων των εργαζομένων.

Η πρώτη κοινωνική κατάκτηση ήταν ο περιορισμός της ημέρας εργασίας σε 8 ώρες. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές άλλες. Όμως, η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι απλά και μόνο μια γιορτή για τις εργατικές κατακτήσεις. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς δεν είναι δεδομένη και ότι οι κανόνες πρέπει να επικαιροποιούνται, υπό το πρίσμα των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία μας.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος που ορίσαμε και πετύχαμε κατά τη διάρκεια της παρούσας εντολής της Επιτροπής: να θέσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης. Τον Νοέμβριο του 2017, στο Γκέτεμποργκ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινωνική σύνοδος κορυφής της τελευταίας 20ετίας. Στη σύνοδο αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μια σειρά 20 αρχών και δικαιωμάτων που στηρίζουν τις ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση· σε καλές συνθήκες εργασίας και σε αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των αρχών και των δικαιωμάτων στην πράξη. Σε επίπεδο ΕΕ, έχουμε ήδη παρουσιάσει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες είναι προετοιμασμένοι για τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο. Έχουμε προτάσεις για να καταστούν οι όροι εργασίας πιο προβλέψιμοι και διαφανείς, να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία, και να θεσπιστούν δίκαιοι και εκτελεστοί κανόνες για τους μετακινούμενους εργαζομένους.

Η υλοποίηση του πυλώνα και των αρχών του είναι κοινή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων: των κρατών μελών μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, της κοινωνίας των πολιτών. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει σαφές ότι η οικονομική και κοινωνική πρόοδος αλληλοενισχύονται και ότι έχουμε έναν λόγο να γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων.»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.