Πέντε ταινίες που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στη γενιά του 2000
10 Μαΐου, 2018
«Τηλεοπτική Συνέντευξη στο κανάλι TV Mitilini»
14 Μαΐου, 2018

«Europe in my region- CΗΙΟS2018/ H  Ευρώπη στην Περιφέρειά μου –ΧΙΟΣ 2018»

                                                                                                                Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

 

 «Europe in my region- CΗΙΟS2018/ H  Ευρώπη στην Περιφέρειά μου –ΧΙΟΣ 2018»

   Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Europe Direct Βορείου Αιγαίου  πραγματοποίησε   την Δευτέρα 07 Μαΐου στις 11μ.μ,στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας  Φροντίδας, στο Νεοχώρι της Χίου  εκδήλωση με θέμα: «Europe in my region- CΗΙΟS2018/ HΕυρώπη στην Περιφέρειά μου –ΧΙΟΣ 2018».

   Η έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε  με μία  ενημέρωση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Γκαζέπης Νικόλαος  σχετικά με  τη δραστηριότητά του.

   Μετά την προσέλευση του κοινού, μεταξύ των οποίων ήταν  ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Β. Αιγαίου από τη Χίο, ο Δ/ντής Α/θμιας Δ/νσης Εκπαίδευσης (κ. Αριστείδης Κελεπερτζής) και η Δ/ντρια Β/θμιας Δ/νσης Εκπαίδευσης (κ. Ευτυχία Βιντισίδου) ξεκίνησε τη συζήτηση η κ. Κωστάλου Άννα  Πρόεδρος Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων η οποία μίλησε για την συμβολή του ΚΔΗΦ. Ακολούθησε η σύντομη εισήγηση του κ. Γιώργου Πλακωτάρη Προϊσταμένου ΕΥΔ ΠΒΑ με αναφορά στα έργα της Διαχειριστικής Αρχής στη Χίο. Ο κ. Νικόλαος Γκαζέπης Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΔΗΦ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου το οποίο έχει αξιοποιήσει πόρους του ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση του και στους μελλοντικούς στόχους. Στη  συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Τσουκαρέλλης, Δρ Ευρωπαϊκής  Πολιτικής Κοινωνιολογίας , ο οποίος αναφέρθηκε στη  λειτουργία, τις  δράσεις και το έργο του European Direct North Aegean από το 2013 έως σήμερα. Επίσης, παρουσιάσε τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης μέσα από το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο.

  Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού αναδείχθηκαν : α) η σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των Περιφερειών και οι ευκαιρίες που δίνονται μέσα από την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και β) ζητήματα προϋποθέσεων για τις πιθανές προτάσεις έργων.