«Σχολική Επίσκεψη στο 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης»
15 Μαΐου, 2018
Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον
15 Μαΐου, 2018

Σχολική Επίσκεψη στο 4ο  Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου  με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης,την  Πέμπτη 10 Μαϊου 2018 πραγματοποίησε  σχολική επίσκεψη στο 4ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, την οποία παρακολούθησαν  οι μαθητές της Β’ τάξης.

Το θέμα της παρουσίασης ήταν η ιστορική πορεία της ένωσης, ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων καθώς και οι προοπτικές  και οι ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ προς τους νέους.  Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός οι νέοι να πάρουν τα πρώτα ερεθίσματα σχετικά με το οικοδόμημα της ένωσης και αφετέρου να συνειδητοποιήσουν ότι  είναι πολίτες της μπορούν δηλαδή, μέσα από τα δικαιώματα τους να διεκδικήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον τους και το μέλλον της ένωσης.

Τέλος, τους  μοιράσαμε εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Η Ευρώπη: περιοδικό  γνώσεων για τους Νέους» και «Ταξιδεύοντας στην Ευρωπαϊκή Ενωση 2017-2018»