Χρηματοοικονομική Ένωση: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων με στόχο τη μείωση των κινδύνων
24 Μαΐου, 2018
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom με στόχο να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
24 Μαΐου, 2018

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας καθίσταται ισχυρός παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Οι προτάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε συνέχεια του πρώτου σχεδίου δράσης που κατάρτισε ποτέ η ΕΕ για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, θα επιτρέψουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα να στηρίξει με όλο του το βάρος την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να θέσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υπηρεσία του πλανήτη μας: πρώτον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής απειλεί ήδη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προκαλεί σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω πλημμυρών, διάβρωσης των εδαφών ή ξηρασίας. Πέρυσι, το ύψος των ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών που καλύφθηκαν από ασφαλίσεις ανήλθε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 110 δισ. ευρώ. Δεύτερον, εάν αργήσουμε να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, πολλές από τις σημερινές επενδύσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν περιττές. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης αειφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα βιώσιμα χρηματοοικονομικά και να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα στηρίξει τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) να συνδεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας και με την ατζέντα της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να κατευθύνουμε τα κονδύλιά μας σε έργα που συνάδουν με τους στόχους για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι σημαντικό για το περιβάλλον και την οικονομία, αλλά και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μεταξύ 2007 και 2016, οι οικονομικές ζημίες από καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών αυξήθηκαν κατά 86 %. Οι προτάσεις που υποβάλλονται σήμερα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να φροντίσει ώστε οι επενδύσεις μας να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. «Αποσκοπούν στην αξιοποίηση της τεράστιας ισχύος των κεφαλαιαγορών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της αειφορίας.»

Ο αντιπρόεδρος Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Για να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030, χρειαζόμαστε περίπου 180 δισ. ευρώ κάθε χρόνο σε πρόσθετες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων είναι ουσιώδους σημασίας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) προσελκύει ήδη ιδιωτικές επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι σημερινές προτάσεις θα αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν, ώστε οι επενδυτές να διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική. »

Περισσότερες επενδύσεις θα διοχετευθούν προς αειφόρες δραστηριότητες, χάρη στους νέους κανόνες που ορίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το εν λόγω εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ («ταξινομία») θα βοηθήσει ιδίως τους επενδυτές, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τι είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο και τι όχι. Όλες οι χρηματοπιστωτικές οντότητες που διαχειρίζονται επενδύσεις για λογαριασμό των πελατών τους ή δικαιούχων θα πρέπει τώρα να τους ενημερώνουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν τον πλανήτη ή το τοπικό περιβάλλον τους. Οι κανόνες αυτοί θα προσφέρουν έτσι περισσότερες επιλογές στους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στο μέλλον του πλανήτη, αποκομίζοντας συγχρόνως κέρδος.

 

Κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων

  1. Ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ («ταξινομία»): Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα κριτήρια προκειμένου να εκτιμάται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Βήμα προς βήμα, η Επιτροπή θα προσδιορίσει δραστηριότητες που μπορούν να χαρακτηριστούν «αειφόρες», λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές και πρωτοβουλίες της αγοράς και με βάση τις συμβουλές ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται τώρα. Αυτό θα προσφέρει στους οικονομικούς φορείς και τους επενδυτές σαφήνεια σχετικά με τις δραστηριότητες που θεωρούνται αειφόρες ώστε να μπορούν λαμβάνουν τις αποφάσεις τους όντας περισσότερο ενήμεροι. Μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον μελλοντικό καθορισμό προτύπων και σημάτων για βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά.
  1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις γνωστοποίησης των επενδυτών: Ο κανονισμός που προτείνεται θα επιφέρει συνέπεια και σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θεσμικοί επενδυτές, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι σύμβουλοι επενδύσεων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες σχετικούς με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων. Οι ακριβείς απαιτήσεις θα προσδιοριστούν λεπτομερέστερα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θα εκδοθούν από την Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιπλέον, οι εν λόγω διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποιο τρόπο οι επενδύσεις τους ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΠΚΔ και να δηλώνουν με ποιον τρόπο συμμορφώνονται με αυτά τα καθήκοντα.
  2. Δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα: Οι προτεινόμενοι κανόνες θα δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία δεικτών αναφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει τον δείκτη αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ή την «απαλλαγμένη από άνθρακα» εκδοχή των τυποποιημένων δεικτών, και τους δείκτες αναφοράς για θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα. Το νέο αυτό πρότυπο της αγοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το αποτύπωμα άνθρακα των εταιρειών και θα παρέχει στους επενδυτές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός δεδομένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ενώ ο δείκτης αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα βασίζεται σε ένα τυποποιημένο πρότυπο αναφοράς με κριτήριο την «απαλλαγή από άνθρακα», ο δείκτης αναφοράς για θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα θα επιτρέπει σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2° C.
  3. Καλύτερη παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με την αειφορία: Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση για να κρίνει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να περιληφθούν οι παράμετροι ΠΚΔ στις συμβουλές που παρέχονται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων στους επιμέρους πελάτες. Στόχος είναι η τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και της οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, όταν οι εταιρείες εκτιμούν κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών τους, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις κάθε πελάτη όσον αφορά την αειφορία. Τούτο θα βοηθήσει ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών να έχουν πρόσβαση σε αειφόρες επενδύσεις.

 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.