Προϋπολογισμός της ΕΕ: Νέο Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες
30 Μαΐου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus
30 Μαΐου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης

 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μεταμορφώσει το πολιτιστικό μας τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θέλουμε οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της Ένωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες.»

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Ο πολιτισμός ήταν πάντα στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είναι το στοιχείο που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας έχουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και μας δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ισχυρές διεθνείς σχέσεις. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για τον πολιτισμό, και ένα ισχυρό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις κάνουμε πραγματικότητα. Καλώ όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν αυτή την προσέγγιση.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, δήλωσε: «Η στήριξη του πολιτιστικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η εδραίωση ισχυρού οπτικοακουστικού τομέα, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του προγράμματος «MEDIA» της «Δημιουργικής Ευρώπης», θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την πολυμορφία, ενώ θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των κοινών μας αξιών της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης».

Η πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της ΕΕ επικεντρώνεται σε τρεις πτυχές: ΜΕDIA — το πρόγραμμα της «Δημιουργικής Ευρώπης» για την υποστήριξη του κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών της ΕΕ· Πολιτισμός: και διατομεακή δράση:

 

1.   MEDIA: 1,081 δισ. ευρώ θα διατεθούν για χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ΜΕDIA θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και βιντεοπαιχνιδιών. Κατά τα επόμενα έτη θα επενδυθούν περισσότερα χρήματα στη διεθνή προώθηση και διανομή των ευρωπαϊκών έργων και των καινοτόμων αφηγηματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας. Θα δημιουργηθεί ένα επιγραμμικό ευρετήριο των ταινιών της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών έργων. 

2.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 609 εκατ. ευρώ από τον νέο προϋπολογισμό θα διατεθούν για την προώθηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης. Θα υλοποιηθούν έργα συνεργασίας, δίκτυα και πλατφόρμες που θα συνδέουν ταλαντούχους καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία των δημιουργών. 

3.   ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 160 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να δοθεί ώθηση στη συνεργασία μεταξύ πολιτικών του πολιτιστικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, για να ενθαρρυνθεί το περιβάλλον ελευθερίας, πολυμορφίας και πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, και για να υποστηριχθεί η ποιοτική δημοσιογραφία και ο γραμματισμός στα μέσα.

 

Ο πολιτισμός διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της οικονομίας μας. Λόγω της ψηφιοποίησης και του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται ισχυρότερη στήριξη για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα της Ευρώπης. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρύνονται διασυνοριακές παραγωγές, να διασφαλίζεται ευρύτερη διανομή των ευρωπαϊκών έργων και βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας μας, ενώ παράλληλα διατηρείται η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Επιπλέον, με την ενίσχυση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ΕΕ μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ανοικτών και δημιουργικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

 

Τα επόμενα βήματα

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα επιτόπου το συντομότερο δυνατό.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις, χιλιάδες οργανώσεις, δίκτυα ή εταιρείες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα τους εγκαίρως. Τα φεστιβάλ με προβολή ευρωπαϊκών ταινιών ή μουσικής ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ χιλιάδες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από τη «Δημιουργική Eυρώπη».

Η επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το 2019 θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.