Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης
30 Μαΐου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ
30 Μαΐου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για το Erasmusστα 30 δισ. EUR.

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας την εμπειρία και την ευαισθησία τους για την Ευρώπη και αυξάνοντας τις μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο κ. Jyrki Katainenαντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να ενισχύσουμε το Erasmus. Για πάνω από 30 χρόνια, είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, καθώς δείχνει σε όλους το πραγματικό νόημα της ολοκλήρωσης. Αποτελεί την ίδια την ουσία της Ευρώπης χωρίς σύνορα. Μέσω του προγράμματος Erasmus δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους μας. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τον διπλασιασμό της χρηματοδότησής μας. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο Erasmus αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας· στο μέλλον ενός νεαρού ατόμου, εκπαιδευτικού ή ασκούμενου και στο μέλλον της Ευρώπης. Ως πρώην σπουδαστής Erasmus, μιλάω εξ ιδίας πείρας.»

Ο κ. Tibor Navracsics, Επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Erasmus· αυτή είναι, με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη αύξηση για πρόγραμμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ που έχουμε καταθέσει. Οφείλουμε να επιδείξουμε τόλμη. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις μεγάλες μας φιλοδοξίες για τη χειραφέτηση των νέων, τη δόμηση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Καλώ τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξουν και να εξασφαλίσουν ότι μπορούμε να δομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας.»

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε 30 δισ. EURγια την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 25,9 δισ. EUR για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 3,1 δισ. EUR για τη νεολαία και 550 εκατ. EUR για τον αθλητισμό.

Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής είναι:

  • Η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων: Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος θα καταστήσει δυνατή τη στήριξη έως και 12 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά την περίοδο 2021-2027 — τρεις φορές περισσότερους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μαθητές σχολείων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, προπονητές καθώς και εκπαιδευόμενοι στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και όσοι συμμετέχουν στο ErasmusPro.
  • Η παροχή ευκαιριών σε άτομα από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα: Με νέες μορφές και διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρότερων οργανώσεων και οργανώσεων βάσης, το νέο πρόγραμμα θα καταστήσει ευκολότερη τη συμμετοχή ανθρώπων από μειονεκτικά περιβάλλοντα.
  • Η ενίσχυση των σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο: Η κινητικότητα και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα ενισχυθεί επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας.
  • Η εστίαση στην προώθηση τομέων σπουδών με μακρόπνοες προοπτικές: Το ενισχυμένο πρόγραμμα θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο σχεδιασμός.
  • Η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Η νέα πρωτοβουλία DiscoverEU θα δώσει στους νέους ευκαιρίες να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης.

 

Τα επόμενα στάδια

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.

Κάποιες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την εφαρμογή του πρώτου έτους του προγράμματος Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και ότι εκατοντάδες χιλιάδες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, δεν θα αρχίσουν εγκαίρως.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.