Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στην Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία μετά από φυσικές καταστροφές
Μάιος 31, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020
Ιούνιος 1, 2018

THE SANDHURST TREATY

Τον Ιανουάριο του 2018, στη στρατιωτική  Ακαδημία του Sandhurst, κοντά στο Λονδίνο, υπεγράφη η ομώνυμη Συνθήκη μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας.

Δείτε το αρχείο εδώ: The Sandhurst Treaty