Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker στο Brussels Economic Forum (κείμενο στα Αγγλικά)
5 Ιουνίου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη
6 Ιουνίου, 2018

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Φέτος γιορτάζουμε την 70ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι οι τρεις πυλώνες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας δεν είναι προαιρετικός. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται από αυτόν και το ίδιο ισχύει και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Το Δικαστήριο της ΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.»

Η κ. Βιέρα ΓιούροβαEπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Το 2017 παρατηρήσαμε ορισμένες ενθαρρυντικές εξελίξεις, για παράδειγμα όσον αφορά την αντιμετώπιση του ρατσισμού και κάθε άλλης παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, μέσω του κώδικα δεοντολογίας μας, από κοινού με τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς μεγαλύτερη ισότητα, που δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αγορά. Πρόκειται για μια Ένωση αξιών που προστατεύει. Αλλά το 2017 αντιμετωπίσαμε επίσης σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που απειλούνται σε περιοχές της Ένωσής μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών μας στην Ένωσή μας.»

Ορισμένες από τις βασικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2017 περιλαμβάνουν:

  • Περαιτέρω στήριξη της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών – Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ανανεωμένη στήριξη της δημοκρατίας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και οι σημερινές προκλήσεις προβλήθηκαν το 2017. Η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών περιλαμβάνεται εμφανώς στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και στις 30 Μαΐου του τρέχοντος έτους θεσπίστηκε ένα νέο Ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες.
  • Αντιμετώπιση των διακρίσεων και καταπολέμηση του ρατσισμού, τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου -Η Επιτροπή ενίσχυσε τη συνεργασία της με τις εταιρείες ΤΠ, τις εθνικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να διασφαλίσει ότι η παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο εντοπίζεται γρήγορα και αποσύρεται, και υποστήριξε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων των εγκλημάτων μίσους.
  • Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας – Μετά την ανακοίνωσή της με τίτλο «Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», η Επιτροπή υποστήριξε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την επιβολή του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή απεύθυνε ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους.

 

Ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Η έκθεση επικεντρώνεται στο ετήσιο συμπόσιο του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα «δικαιώματα των γυναικών τα οποία δέχονται επιθέσεις». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από την προσθήκη του θέματος των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ημερήσια διάταξη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο έως τη χρηματοδότηση βασικών έργων.

Το ετήσιο συμπόσιο του 2018 για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι αφιερωμένο στη «Δημοκρατία στην ΕΕ» και θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν για την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης της ελεύθερης και ανοιχτής δημοκρατικής συμμετοχής σε μια εποχή χαμηλών ποσοστών συμμετοχής στις εκλογές, αυξανόμενου λαϊκισμού, ψηφιακής μετάβασης και απειλών για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί εκ νέου μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.