DiscoverEU: 15 000 ταξιδιωτικές κάρτες στη διάθεση των νέων για να εξερευνήσουν την ΕΕ το καλοκαίρι
11 Ιουνίου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία και για την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων
12 Ιουνίου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020, ύψους 1,26 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθούν οι δυνατότητες που προσφέρει.

Το νέο πρόγραμμα θα δώσει σε τουλάχιστον 350.000 νεαρούς Ευρωπαίους τη δυνατότητα να στηρίξουν, το διάστημα 2021-2027, κοινότητες που έχουν ανάγκη, μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα σηματοδοτεί την εδραίωση του Σώματος για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.

Ο Eπίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε: «Η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Γι΄ αυτόν το λόγο αυξήσαμε σημαντικά τα χρηματοδοτικά μέσα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.»

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Με αυτή την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύσει την αλληλεγγύη και να ισχυροποιήσει τη θέση των νέων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να εξελιχθεί σε μια μεγάλη κοινότητα ατόμων και οργανώσεων έτοιμη να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη σε κάθε σημείο της ηπείρου μας και πέρα από αυτή, βοηθώντας στην οικοδόμηση ανθεκτικών και συνεκτικών κοινωνιών. Οι νέοι, από την πλευρά τους, θα κερδίσουν δεξιότητες, θα δημιουργήσουν νέες φιλίες και θα νοιώσουν έντονα τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος.»

Η Μαριάν Τίσεν, Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, σχολίασε: «Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία,η πρόταση αυτή παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγγιση και τελικά μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους συμμετέχοντες, που επιθυμούν να καλύψουν είτε θέση εθελοντισμού είτε θέση εργασίας.».

Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στα επιτεύγματα του Σώματος κατά τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του και δημιουργεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τους νέους που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητες εθελοντισμού προς στήριξη των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός της ΕΕ: η ενσωμάτωση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αυτού του καθιερωμένου μηχανισμού της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, που μέχρι στιγμής λειτουργούσε υπό την ονομασία EU Aid Volunteers (εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ), θα δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού και εκτός της ΕΕ και θα συμπληρώσει τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα το Σώμα Αλληλεγγύης για συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες εθελοντισμού, σε κατάρτιση ή σε εργασία σε έναν τομέα αλληλεγγύης, στην Ευρώπη ή εκτός αυτής.
  • Στοχευμένα μέτρα: σε αυτά συγκαταλέγονται η πρόσθετη χρηματοδότηση ή πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες μικρότερης διάρκειας ή εντός της χώρας του ενδιαφερομένου ώστε, για παράδειγμα, να διευκολυνθεί η συμμετοχή μειονεκτούντων νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Επόμενα βήματα

Για να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό οι πόροι της ΕΕ να παράγουν αποτελέσματα στην πράξη, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.

Οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υλοποίηση του πρώτου έτους του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.