Η ΕΕ και η Αυστραλία ξεκινούν συνομιλίες για μια ευρεία εμπορική συμφωνία
18 Ιουνίου, 2018
Μετανάστευση: Συνεχίζεται και το 2018 η μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου
18 Ιουνίου, 2018

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συζητεί τις δεοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις

Businesswoman pressing modern social buttons on a virtual background

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επιπέδου με 12 εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων απ’ όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στην παρούσα ένατη ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου το αντικείμενο της συζήτησης ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη: αντιμετώπιση δεοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για το διάλογο βάσει του άρθρου 17, δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνίες μας βιώνουν μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή επανάσταση η οποία θα επηρεάσει κάθε κάτοικο του πλανήτη. Αυτή η επανάσταση δημιουργεί νέες υποσχέσεις και νέους κινδύνους διαταραχής. Είδαμε πρόσφατα ότι ο ψηφιακός κόσμος κινείται ταχύτερα από τη δεοντολογική συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε και τι πρέπει να επιτρέπεται στο Διαδιίκτυο. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να συμβεί το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτού του μετασχηματισμού και να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμεύει για την προώθηση των αξιών μας και την προάσπιση του κοινωνικού μας μοντέλου».

Ο κ. Andrus AnsipAντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε τα εξής: «Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολλά, από την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη έως τις ασφαλέστερες μεταφορές, και η Ευρώπη πρέπει να τα αδράξει. Παράλληλα με την αύξηση των επενδύσεων, αναπτύσσουμε δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς το καλό όλων. Αυτό απαιτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τα βασικά θέματα, όπως είναι η σημασία της πολυμορφίας και της ισορροπίας των φύλων στην τεχνητή νοημοσύνη για να αποφευχθούν μεροληπτικές αποφάσεις. Η σημερινή συνάντηση και η πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση.»

Η σημερινή υψηλού επιπέδου συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν δύο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια, την προστασία του καταναλωτή και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεύτερον, εξετάσθηκε η κοινωνική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως ως προς τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ένταξη και στο μέλλον της εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip παρότρυνε τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να δεσμεύονται στο θέμα αυτό συμβάλλοντας στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Τεχνητής Νοημοσύνης που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Η Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών που συναντώνται μέσω επιγραμμικού φόρουμ για να συμμετάσχουν σε μία ευρεία και ανοικτή συζήτηση με αντικείμενο όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της.

Η ευνόηση του πολυμερούς διαλόγου σχετικά με τους τρόπους προώθησης της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η υιοθέτησή της, καθώς και η διαμόρφωση των μελλοντικών συζητήσεων πολιτικής, είναι μια δέσμευση που ανελήφθη στην πρόσφατη G7′s Charlevoix Common Vision for the Future of Artificial Intelligence. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη και της δήλωσης συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη που υπεγράφη από 28 ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.