Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
22 Ιουνίου, 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση με 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
22 Ιουνίου, 2018

ΦΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θέσπιση νέων εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕE

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Όταν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση των εγκληματικών και των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τη βούληση των κρατών μελών να καταπολεμήσουν από κοινού το πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η ΕΕ σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, κινούμενη προς ένα σύστημα που θα είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και θα φράζει τον δρόμο στους εγκληματίες.» Στο σύνολό της, η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για τον ΦΠΑ, στην οποία εντάσσονται αυτοί οι κανόνες, θα περιορίσει σημαντικά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και θα έχει θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και στους προϋπολογισμούς των χωρών της ΕΕ.»

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής απάτης. Θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τη διά χειρός επεξεργασία των δεδομένων. Τα στοιχεία σχετικά με τον ΦΠΑ και οι πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τις οργανωμένες συμμορίες που εμπλέκονται στις πλέον σοβαρές υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα ανταλλάσσονται πλέον συστηματικά με τους ενωσιακούς φορείς επιβολής. Τέλος, η βελτίωση του συντονισμού των ερευνών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο θα διασφαλίσει τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτής της ταχέως εξελισσόμενης εγκληματικής δραστηριότητας. Τα νέα μέτρα θα δώσουν σημαντική ώθηση στην ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να πατάσσουμε όσους διαπράττουν απάτη και εγκληματούν υφαρπάζοντας φορολογικά έσοδα για ίδιο όφελος.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες συνεργασίας θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους. Δεδομένου ότι η υλοποίηση της αυτόματης πρόσβασης στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τελωνειακές αρχές και στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων θα απαιτήσει νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η εφαρμογή των κανόνων μετατίθεται για την 1 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.