Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Σημείωμα της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου
25 Ιουνίου, 2018
Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 7ου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου
26 Ιουνίου, 2018

Δήλωση του Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η αγορά παράνομων ναρκωτικών παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο δυναμισμό και ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα. Αυτό θέτει νέες και διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις για την κοινωνία μας, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους. Με την αυξανόμενη παραγωγή και διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη, καθώς και με τη συνεχή παρουσία νέων ψυχοτρόπων ουσιών, όπως για παράδειγμα οι φαιντανύλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει και θα εντείνει τη δράση της για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου. Δεν είναι ώρα να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας. Θα συνεχίσουμε να προάγουμε την ευαισθητοποίηση, να υποστηρίζουμε την πρόληψη, με κύρια έμφαση στην νεότερη γενιά, και θα εξακολουθήσουμε να αντιδρούμε και να ανταποκρινόμαστε. Η παράνομη διακίνηση και η κατάχρηση ναρκωτικών αποτελούν κοινή πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συνεχίσουμε να συντονίζουμε την αντιμετώπισή μας με τους γείτονες και τους διεθνείς εταίρους μας.» Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 1987 για να αυξηθεί η διεθνής ευαισθητοποίηση σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα που τα παράνομα ναρκωτικά αποτελούν για τη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και για να ενισχυθεί η παγκόσμια δράση σχετικά με την επίτευξη του στόχου μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από τη χρήση ναρκωτικών. Το θέμα της εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Ακούμε πρώτα – Ακούγοντας με προσοχή τα παιδιά και τα νεαρά άτομα κάνουμε το πρώτο βήμα για να τα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν με υγεία και ασφάλεια» ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο να στηριχτεί η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών. Η εν λόγω πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών συνάδει πλήρως με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρήσης και της εμπορίας παράνομων ναρκωτικών, όπως περιγράφονται στη Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020) και στο Σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά (2017-2020). Η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη και εκδίδει ετήσιες εκθέσεις που παρέχουν ολοκληρωμένη ανάλυση των πρόσφατων τάσεων και εξελίξεων σχετικά με τα ναρκωτικά στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, στην Τουρκία και στη Νορβηγία. H Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά του 2018 παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στις 7 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση διατίθενταιστο διαδίκτυο.

 ——————————————————————————————————-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.