Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 7ου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου
26 Ιουνίου, 2018
Νέα έκθεση εμφανίζει την ευρωπαϊκή θαλάσσια οικονομία ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας
27 Ιουνίου, 2018

Η μελλοντική μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου: σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών μετακινήσεων

Η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο, την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή το 2015, έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση στους αιτούντες άσυλο, απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση των καταχρήσεων. Οι κύριοι στόχοι των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν τόσο την παύση των δευτερογενών μετακινήσεων όσο και τη διασφάλιση αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη πρώτης εισόδου. Με τις συζητήσεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επικεντρώνονται στο πώς κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να αφήνεται αβοήθητο ή να δέχεται δυσανάλογη πίεση είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς μετακινήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σε ενημερωτικό δελτίο τον τρόπο με τον οποίο η μελλοντική μεταρρύθμιση θα συμβάλλει σε αμφότερους τους στόχους. Διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο εδώ (στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).

 

——————————————————————————————————-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.