Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας
3 Ιουλίου, 2018
Ομιλία του Προέδρου κ. Γιούνκερ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ’ ευκαιρία της έναρξης της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
4 Ιουλίου, 2018

Μετανάστευση: η Επιτροπή εντείνει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ισπανία και την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την Ισπανία και την Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ενόψει αυξημένων αφίξεων, η Ισπανία θα λάβει 25,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, και στη Θέουτα και τη Μελίλια, καθώς και για να βοηθηθεί στην αύξηση των επιστροφών. Επιπλέον ποσό 20 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα, ιδίως στο νησί της Λέσβου.

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή της για στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται πιέσεις. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των αφίξεων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και οφείλουμε να εντείνουμε τη στήριξή μας για να βοηθήσουμε στη διαχείριση του αριθμού των αφίξεων και την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα διαμονής. Μολονότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού των αφίξεων στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Με τις νέες αποφάσεις χρηματοδότησης επιτεύχθηκε ένας σημαντικός στόχος-ορόσημο: συνολικά, η Επιτροπή έχει πλέον κινητοποιήσει βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ για να συμβάλει στη διαχείριση της μετανάστευσης βάσει του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020), στήριξη που διατέθηκε για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γερμανία, η Σουηδία και, τώρα, και η Ισπανία επίσης.

 

Ισπανία

  • Ποσό 24,8 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τροφής και στέγης για μετανάστες που φθάνουν στις νότιες ακτές της Ισπανίας, και στη Θέουτα και τη Μελίλια.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, των συνόρων και της ασφάλειας στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

 

Ελλάδα

  • Το επιπλέον ποσό των 20 εκατ. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, να στηριχθούν έργα των τοπικών κοινοτήτων και να παρασχεθεί περαιτέρω στέγαση έκτακτης ανάγκης στα νησιά.
  • Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των παιδιών και της άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα.

 Περισσότερες πληροφορίες εδώ