Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA
6 Ιουλίου, 2018
Πείτε τη γνώμη σας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θερινή ώρα
6 Ιουλίου, 2018

Γεωργία: η Επιτροπή δημοσιεύει νέες προβλέψεις σχετικά με την παραγωγή και τις αγορές

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση που παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών. Η έκθεση καλύπτει την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, καθώς και τη συνολική κατάσταση των παγκόσμιων αγορών για διάφορους τομείς προϊόντων, που περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά, δημητριακά, ελαιούχους σπόρους, χοιρινό κρέας, πουλερικά και βόειο κρέας. Για πρώτη φορά, η έκθεση καλύπτει επίσης τις ντομάτες, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι αποδόσεις των δημητριακών αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς. Η κακοκαιρία αναμένεται επίσης να επηρεάσει τη συγκομιδή ελαιούχων σπόρων της ΕΕ. Ωστόσο, ένας τομέας που επωφελείται από τις κλιματικές συνθήκες είναι το ελαιόλαδο με αναμενόμενη παραγωγή κοντά στα επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων ετών. Όσον αφορά το γάλα, η αύξηση στη συλλογή γάλακτος της ΕΕ ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη και η ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών γάλακτος στην ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.