Οι Κυκλάδες διαθέτουν πιο σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια
6 Ιουλίου, 2018
Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA
6 Ιουλίου, 2018

7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπιχειρηματίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία(EaSI). Η νέα αυτή συμφωνία χρηματοδότησης κατέστη δυνατή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα τουεπενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Αυτή η νέα συμφωνία εγγύησης επιτρέπει στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας να παρέχει δάνεια σε περισσότερους από 500 μικροεπιχειρηματίες για τα επόμενα 5 χρόνια στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα. Οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορούν να επωφελούνται από δάνεια με μειωμένο επιτόκιο και με χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος που υποστηρίζεται από την ΕΕ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας θα στοχεύει κυρίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, εταιρείες που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και τις επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποδεικνύει ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δίνουν ώθηση, δυναμισμό και δημιουργούν θέσεις εργασίας στις τοπικές οικονομίες. Η συμφωνία εγγυήσεων 7,5 εκατ. ευρώ στα πλαίσια του σχεδίου Γιούνκερ με τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δανεισμό σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε στην Ελλάδα και είμαι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ, οπότε αυτή η χρηματοδότηση θα κάνει τη πραγματική διαφορά σε επιχειρηματίες, αλλά και στις ζωές και στη διαβίωση πολλών ανθρώπων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του EIF, κ. Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: «Αυτή η νέα εγγύηση του EaSI επιτρέπει στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας να ενισχύσει τον δανεισμό της σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αγωνίζονται για πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τους παραδοσιακούς δανειστές. Οι μικροεπιχειρηματίες στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχουν πλέον πρόσβαση σε επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ για τη σύσταση, την ανάπτυξη και την επέκταση της επιχείρησής τους. Είμαι ευτυχής που σήμερα μπορέσαμε και υπογράψαμε ακόμη μια συμφωνία στην Ελλάδα, για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες».

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κ. Αναστάσιος Λάππας, δήλωσε:«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χαιρετίζει σήμερα την πρώτη της συμφωνία που αφορά στη χρήση των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων και συγκεκριμένα  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το μέσο αυτό αφορά εγγυήσεις για μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ και συνολική χρηματοδότηση μέχρι7,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αντλείται από διαθέσιμα κεφάλαια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Το όλο πρόγραμμα είναι η αρχή της στήριξης για νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες για μικρές επιχειρήσεις με πιο ευνοϊκούς όρους και την εγγύηση του EΤΕ. Ταυτόχρονα, οι νέοι γεωργοί μπορούν να χρηματοδοτηθούν για καινοτόμες εκμεταλλεύσεις. Το ίδιο ισχύει και για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατ. ευρώ».

Το σύστημα εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι μικροεπιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο στο πλαίσιο του EaSI, μπορούν να απευθύνονται σε υποκαταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Το EΤΕ δεν θα παράσχει άμεση οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά θα εφαρμόσει τη διευκόλυνση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, καθώς και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Αυτοί οι ενδιάμεσοι φορείς θα ασχοληθούν άμεσα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να παράσχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της εγγύησης του EaSI.

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI») αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του προγράμματος EaSI παρέχει στήριξη σε χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες που προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει μικροπιστώσεις, δηλαδή δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα άτομα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω επενδύσεων μέχρι 500.000 ευρώ. Η στήριξη μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιείται επί του παρόντος μέσω της εγγύησης του EaSI, η οποία επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να απευθύνονται σε (δυνητικούς) επιχειρηματίες που δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν χρηματοδότηση διαφορετικά λόγω των πιθανών κινδύνων. Εφαρμόζεται, επίσης, μέσω της «θυρίδας επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων EaSI», η οποία ενισχύει την ικανότητα των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στους τομείς της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής χρηματοδότησης, κυρίως μέσω επενδύσεων σε κεφάλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει το ΕΤΕ για να εφαρμόσει την εγγύηση του EaSI και τη θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων EaSI.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του EFSI τόσο για τη μικροχρηματοδότηση όσο και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το συνολικό ποσό της στήριξης σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να αυξηθεί (από 193 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI) σε περίπου 1 δισεκ. ευρώ, κινητοποιώντας περίπου 3 δισεκ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική αποστολή του είναι να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ), βοηθώντας τις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το EΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν συγκεκριμένα σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το EΤΕ ενθαρρύνει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ΕΕ, ανατρέξτε στο:

Πρόγραμμα EaSi
Στήριξη της ΕΕ στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

 

Σχετικά με την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε στα Τρίκαλα (πόλη της κεντρικής Ελλάδας) στις 29 Μαΐου 1994 με την επωνυμία «Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός νομού Τρικάλων». Τον Ιούνιο του 1998 έγινε Πιστωτικό Ίδρυμα τροποποιώντας την επωνυμία της σε «Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων» και μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου για τη δημιουργία Καταστημάτων σε Περιφερειακό επίπεδο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων μετονομάστηκε σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Από την υιοθέτηση της νέας ονομασίας, η Τράπεζα ακολούθησε πολιτική επέκτασης σε όλη τη Θεσσαλία, καλύπτοντας όλους τους νομούς με ένα τουλάχιστον υποκατάστημα.
Η Τράπεζα προσανατολίζεται στη λιανική τραπεζική. Τα κεφάλαια συγκεντρώνονται από την τοπική κοινότητα υπό μορφή καταθέσεων πελατών και μετοχικού κεφαλαίου και κατανέμονται κυρίως σε δάνεια προς ΜΜΕ.

Όλα αυτά τα χρόνια η Τράπεζα εφάρμοζε τις βέλτιστες πρακτικές στην εταιρική διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας καλύτερες επιδόσεις και περιορισμό του κόστους. Λειτουργώντας σε συνθήκες μεγάλων αντιθέσεων, όπου οι αρνητικές επιδράσεις υπερτερούσαν των θετικών και οι κίνδυνοι ήταν σημαντικά υψηλοί, η Τράπεζα, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, ανταποκρίθηκε μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας της σε προβλήματα και κατάφερε να επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια θετικούς δείκτες εποπτείας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.