Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Μογκερίνι και οι Επίτροποι κ. Χαν και κ. Κινγκ στη Σύνοδο Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια — οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών εντός της περιοχής και με την ΕΕ
9 Ιουλίου, 2018
Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες
9 Ιουλίου, 2018

Εμπόριο: Η ΕΕ πρόκειται να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα διασφάλισης στον τομέα του χάλυβα σε συνέχεια της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ

Η Επιτροπή παρουσίασε χθες την πρόθεσή της να θεσπίσει προσωρινά μέτρα διασφάλισης στον τομέα του χάλυβα με τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ). Το σχέδιο της Επιτροπής είχε την αμέριστη υποστήριξη των κρατών μελών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής για τα μέτρα διασφάλισης, και τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ μόλις εγκριθούν επίσημα από την Επιτροπή τον Ιούλιο. Πρόσθετοι δασμοί θα επιβάλλονται μόνο μετά την επίτευξη δασμολογικής ποσόστωσης με βάση το ύψος των συνήθων εισαγωγών. Η θέσπιση μέτρων διασφάλισης αποτελούσε ένα από τα τρία σκέλη της απάντησης της ΕΕ στη μονομερή απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου. Αυτό έχει ως στόχο να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις της εκτροπής του εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει τον παραδοσιακό εφοδιασμό και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ. Στις 26 Μαρτίου ξεκίνησε έρευνα για την πιθανή επιβολή μέτρων διασφάλισης στον τομέα του χάλυβα. Με βάση τη μέχρι τώρα έρευνα, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι αιτιολογημένα. Οι πιο πρόσφατες στατιστικές εισαγωγών δείχνουν εκτροπή του εμπορίου προϊόντων χάλυβα στην ΕΕ ως αποτέλεσμα του πρόσθετου δασμού 25 % που επιβλήθηκε στον χάλυβα από τις ΗΠΑ. Η έρευνα συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2018. Η Επιτροπή έχει επίσης θεσπίσει σύστημα επιτήρησης για τις εισαγωγές αλουμινίου, το οποίο θα είναι έτοιμο σε περίπτωση που απαιτηθεί δράση στον εν λόγω τομέα. Η ΕΕ αποφάσισε επίσης να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης με την επιβολή δασμών σε κατάλογο αμερικανικών προϊόντων, ενώ κινήθηκαν νομικές διαδικασίες κατά των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΠΟΕ την 1η Ιουνίου.

 

——————————————————————————————————-

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.