Δήλωση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου
27 Ιουλίου, 2018
Μετανάστευση: Η Επιτροπή υποστηρίζει τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στην Ελλάδα με επιπλέον 37,5 εκατ. ευρώ
1 Αυγούστου, 2018

Σχέδιο Γιούνκερ: 700 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε δύο χρηματοδοτικές συμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ισπανία, αξίας 700 εκατ. ευρώ. Οι συμφωνίες στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του Σχεδίου Γιούνκερ. Στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) θα διαθέσουν 200 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης καλυμμένων ομολόγων. Στην Ισπανία, η ΕΤΕπ θα συμμετέχει σε χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων ύψους 250 εκατ. ευρώ με την Banco Santander για τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο κ. Γίρκι ΚάταϊνενΑντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, η ΕΕ έχει ήδη βοηθήσει περίπου 700 000 ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Η εν λόγω συμφωνία της ΕΤΕπ ύψους 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα δώσει τη δυνατότητα στην Santander να δανείσει 500 εκατ. ευρώ σε μικρές ισπανικές εταιρείες. Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εγγυάται η ΕΕ συμβάλλουν στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τους επιχειρηματίες μας και τα σχέδιά τους, αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.» Οι εν λόγω συμφωνίες δανειοδότησης έπονται της επιβεβαίωσης ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του Σχεδίου Γιούνκερ έχει κινητοποιήσει 335 δισ. ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2015, υπερβαίνοντας τον αρχικό επενδυτικό στόχο ύψους 315 δισ. ευρώ. 

Περισσότερες πλροφορίες εδώ.