Ραδιοφωνική συνέντευξη
Σεπτέμβριος 13, 2018
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υποστηρίζει το Φεστιβάλ Δράμας – Προβολή 5 ταινιών (#EUandME )
Σεπτέμβριος 14, 2018

Κοινή δήλωση του Αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και της Επιτρόπου κ. Γκαμπριέλ αναφορικά με την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με σύγχρονους κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες τη διαπραγματευτική θέση του σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2016. Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, κ. Άντρους Άνσιπ, και η Επίτροπος αρμόδια ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, κ. ΜαρίγιαΓκαμπριέλ, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα σε κοινή δήλωση: «Είναι ένα ισχυρό και θετικό σήμα και ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη του κοινού στόχου μας να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις μεταξύ των συννομοθετών μπορούν πλέον να ξεκινήσουν σχετικά με νομοθετική πρόταση που αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η μεταρρύθμιση αυτή να αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ, τους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς, τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες, τον Τύπο και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και να διευρύνει τις δυνατότητες για μεγαλύτερη δημιουργικότητα και παραγωγή έργου, αποσαφηνίζοντας τους κανόνες και προσαρμόζοντάς τους στον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε αφενός μεν την ελευθερία του λόγου αφετέρου δε ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες — μεταξύ των οποίων και 7 000 ευρωπαϊκές — μπορούν να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες προσφορές και επιχειρηματικά μοντέλα.» Η πλήρης δήλωση και περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται εδώ

ΠΗΓΗ εδώ.