Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η Airbnb δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
21 Σεπτεμβρίου, 2018
Η ΕΕ επιταχύνει τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας
21 Σεπτεμβρίου, 2018

Η Επίτροπος κ. Γιούροβα συναντήθηκε με εταιρείες τεχνολογίας με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Η Επίτροπος κ. Γιούροβα και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών συναντήθηκαν με την Airbnb και το Facebook για να καταγράψουν την πρόοδο που σημειώθηκε σε δύο εν εξελίξει ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο, η Airbnb ανέλαβε τώρα τη δέσμευση να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις τους και να βελτιώσει την παρουσίαση των τιμών τους. Η εταιρεία έχει προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018, να προβεί στις εν λόγω αλλαγές σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό της τόπο.

Η Ευρωπαία επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Οι διαδικτυακοί παίκτες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, βρίσκουν κατάλυμα και αντιμετωπίζουν τις διακοπές μας. Αλλά πρέπει επίσης να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά οι καταναλωτές της ΕΕ απολαμβάνουν δικαιώματα τόσο offline όσο και επιγραμμικά. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την προθυμία του Airbnb να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και κατανόηση του τι πληρώνουν οι καταναλωτές. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ώθησης για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε ενισχυμένους κανόνες για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της «Νέας Συμφωνίας για τους Καταναλωτές» πριν από λίγους μήνες.»

Όσον αφορά το Facebook, σημειώθηκε πολύ μικρή πρόοδος στο πλαίσιο των εν εξελίξει δράσεωνεπιβολής. Οι νέοι όροι υπηρεσιών στο Facebook, από τον Απρίλιο, περιέχουν παραπλανητική παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του Facebook. Ειδικότερα, το Facebook ενημερώνει πλέον τους καταναλωτές ότι τα δεδομένα και το περιεχόμενό τους χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της συνολικής «εμπειρίας» τους και δεν αναφέρει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Η Επίτροπος κ. Γιούροβαδήλωσε: «Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όριά της. Ενώ το Facebook με διαβεβαίωσε ότι θα προσαρμόσει τελικά κάθε άλλη παραπλανητική διατύπωση των υπηρεσιών έως τον Δεκέμβριο, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον καιρός για δράση· όχι άλλες υποσχέσεις. Εάν οι αλλαγές δεν εφαρμοστούν πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, καλώ τις αρχές των καταναλωτών να ενεργήσουν ταχέως και να επιβάλουν κυρώσεις στην εταιρεία.»