Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει αναθεωρημένους κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη
3 Οκτωβρίου, 2018
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 11η συνεχή χρονιά
4 Οκτωβρίου, 2018

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης

Σε μια διετία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρίσκουν κάθε πληροφορία, διοικητική διαδικασία και υπηρεσία υποστήριξης που συνδέεται με τα δικαιώματά τους στην Ενιαία Αγορά στη μία και μοναδική, εύκολα προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη: «Η Ευρώπη σου». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σήμερα επισήμως τον βασικό κανονισμό που θα θεσπίσει την εν λόγω ενιαία ψηφιακή πύλη. Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε:«Σήμερα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να μετακινηθούν, να εργαστούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ανά την Ευρώπη, έρχονται αντιμέτωποι με έναν κυκεώνα από συγκεχυμένους κανόνες και με γραφειοκρατία δίχως τέλος. Αυτό κοστίζει πολύ χρόνο και χρήματα στους πολίτες μας, πράγμα που θα αλλάξει η ενιαία ψηφιακή πύλη: σύμφωνα με τις υποσχέσεις που διατυπώνονται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, θα καθιστά τις διοικητικές διαδικασίες ευκολότερες, καλύτερες και ταχύτερες.» Από το 2020, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» θα καθοδηγεί πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ σε όποια πληροφορία χρειάζονται για τους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες σχετικά με αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την εγκατάσταση επιχειρήσεων, τους φόρους ή την απασχόληση προσωπικού. Επιπλέον, όποιος αναζητά βοήθεια θα οδηγείται επίσης προς την καταλληλότερη προσφορά υπηρεσιών που θα επισημαίνεται με σήμα ποιότητας ως αξιόπιστη πύλη. Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει ότι εντός πενταετίας, άνω των 20 από τις σημαντικότερες διαδικασίες θα μπορούν να διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά, όπως αιτήσεις για πιστοποιητικό γέννησης, ταξινομήσεις αυτοκινήτων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή εγγραφές στο πανεπιστήμιο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα μπλοκάρονται πλέον επειδή απορρίφθηκε ο αριθμός τηλεφώνου, ο ταχυδρομικός κώδικας ή η ηλεκτρονική τους ταυτότητα, και θα ενημερώνονται σε γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν. Η αρχή «μόνον άπαξ» μειώνει τη διασυνοριακή γραφειοκρατία, καθώς πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν απευθείας ανταλλαγή δεδομένων ή εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Ο κανονισμός θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.