Μεγάλες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα των υποδομών βοηθούν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα
3 Οκτωβρίου, 2018
Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
3 Οκτωβρίου, 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει αναθεωρημένους κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ). Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, οι νέοι κανόνες ανοίγουν τον δρόμο προς ένα πιο δίκαιο ρυθμιστικό περιβάλλον για το σύνολο του οπτικοακουστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των «κατά παραγγελία υπηρεσιών» και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι κανόνες αυτοί στηρίζουν την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική παραγωγή και εγγυώνται την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα, ενισχύουν την προστασία των ανηλίκων και εδραιώνουν την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε κάθε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η νέα οδηγία προωθεί τα ευρωπαϊκά έργα εξασφαλίζοντας μερίδιο 30 % ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους για υπηρεσίες «κατ’ αίτηση». Διατηρεί επίσης την αρχή της χώρας καταγωγής ως τον ακρογωνιαίο λίθο των κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα, διατυπώνοντας σαφέστερα τους κανόνες των κρατών μελών, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Ο Αντιπρόεδρος κ. Άντρους Άνσιπ, Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, και η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη θετική ψήφο: «Η Ευρώπη χρειάζεται κανόνες για τον οπτικοακουστικό τομέα, προσαρμοσμένους στο μεταβαλλόμενο οπτικοακουστικό τοπίο. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα αποτελούν πλέον μέρος ενός πιο δίκαιου κανονιστικού περιβάλλοντος στο οποίο οι Ευρωπαίοι, ιδίως τα παιδιά, θα προστατεύονται καλύτερα από τη ρητορική μίσους και το επιβλαβές περιεχόμενο, και όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν οι ευρωπαϊκές παραγωγές». Το Συμβούλιο της ΕΕ θα εκδώσει την οδηγία εντός των προσεχών εβδομάδων, πριν από την έναρξη ισχύος της μέχρι το τέλος του έτους. Μόλις εγκριθούν επίσημα οι νέοι κανόνες, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 21 μήνες για να τους μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.