Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 11η συνεχή χρονιά
4 Οκτωβρίου, 2018
Ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης επισκέπτεται την Ελλάδα
4 Οκτωβρίου, 2018

Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 2,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υποστήριξη των πρώην εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜME) στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υποστήριξη 550 απολυθέντων εργαζομένων στον τομέα των ΜΜΕ στην Αττική (Ελλάδα). Τα κονδύλια θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα ήταν η χώρα που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν από δέκα χρόνια, ενώ μόλις πρόσφατα βγήκε από το πρόγραμμα στήριξης. Αλλά, όπως έχουμε πει επανειλημμένα: η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα δεν σταματά και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό. Ένα από τα μέσα αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο, χάρη στη σημερινή απόφαση, θα συμβάλει στην προετοιμασία περισσότερων από 500 πρώην εργαζομένων στον ελληνικό τομέα των ΜΜΕ για την ανεύρεση νέων θέσεων εργασίας. »

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για στήριξη από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από την απόλυση 550 εργαζομένων σε τρεις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Αυτές οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία και έχει προκαλέσει μείωση των εσόδων από τη διαφήμιση και τις πωλήσεις.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση, κατάρτιση, εκ νέου κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα συνεισφέρει 2,3 εκατομμύρια ευρώ (60 %). Η πρόταση έχει πλέον διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Ιστορικό

Από το 2009, στον απόηχο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα, έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους ή έχουν μειώσει το προσωπικό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις ΜΜΕ εμφανίζουν δραστική μείωση των εσόδων τους, λόγω των μεγάλων περικοπών στις διαφημιστικές δαπάνες μεγάλων διαφημιζόμενων τομέων όπως των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των τραπεζών, καθώς και μείωση των πωλήσεων ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Η μείωση των πωλήσεων συνδέεται επίσης με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα και συχνά δωρεάν για τους αναγνώστες.

Οι 550 απολύσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Αττικής στην Κεντρική Ελλάδα. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στην περιφέρεια συνδέεται με τις δυσχέρειες αναδιάταξης λόγω της σπανιότητας των θέσεων εργασίας και του μεγάλου αριθμού των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως μακροπρόθεσμα. Μολονότι το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί από το 2014 και μετά, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ: 19,1 % τον Αύγουστο του 2018.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις συνέπειες των μεταβαλλόμενων προτύπων του παγκόσμιου εμπορίου. Μολονότι το πιο ανοικτό διεθνές εμπόριο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και για εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση. Το Ταμείο, το οποίο αποτελεί έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, βελτιώθηκε περαιτέρω κατά την περίοδο 2014-2020 και το πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει επίσης εργαζομένους που απολύονται εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει εργαζομένους ορισμένου χρόνου και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και, κατά παρέκκλιση, νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε περιφέρειες με ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 20 %, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς εκείνο των υποστηριζόμενων απολυμένων εργαζομένων.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει λάβει 160 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 630 εκατ. ευρώ από κράτη μέλη για να βοηθηθούν περισσότεροι από 150 000 εργαζόμενοι και 4 099 ΕΕΑΚ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα συνεχίσει και μετά το 2020: Η Επιτροπή πρότεινε μέγιστο ποσό σχεδόν 1,6 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2021–2027. Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα επιτρέπει σε περισσότερους εργαζομένους να λάβουν βοήθεια, ενώ η στήριξη θα παρέχεται ταχύτερα. Επιλέξιμο για χρηματοδότηση θα είναι ένα ευρύτερο πεδίο σημαντικών αναδιαρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση ή τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.