Η ΕΕ και η Σιγκαπούρη σφυρηλατούν στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς
22 Οκτωβρίου, 2018
«Συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους επιχειρηματίες της Χίου»
22 Οκτωβρίου, 2018

Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδικτυακό εργαλείο που θα μετρά τη συνδεσιμότητα Ευρώπης και Ασίας

Στις 19 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις Βρυξέλλες τη συμβολή της στη 12η ευρωασιατική σύνοδο (ASEM): τη διαδικτυακή πύλη για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα της ASEM, ένα διαδικτυακό εργαλείο που προσφέρει πληθώρα στοιχείων για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων.

Η διαδικτυακή πύλη για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα της ASEM, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση, παρουσιάζουν την κατάσταση της συνδεσιμότητας μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών, 19 ασιατικών χωρών, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (που αποτελούν από κοινού τις χώρες τηςASEM). Σύμφωνα με συμπληρωματική μελέτη, οι δεσμοί μεταξύ των χωρών της ASEM είναι ισχυρότεροι από τους δεσμούς με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εξακολουθούν να απέχουν πολύ από αυτό που πράγματι μπορούν να είναι.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δήλωσε τα εξής: «Η συνδεσιμότητα εντός της Ευρώπης και εντός της Ασίας είναι σήμερα πέντε φορές μεγαλύτερη από τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Επομένως, τα περιθώρια που έχουμε για να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς είναι σημαντικά. Η διαδικτυακή πύλη για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα της ASEM, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, μπορεί , αφενός, να βοηθήσει καθοριστικά τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους ερευνητές να εντοπίζουν τα τυχόν κενά στη συνεργασία και να βρίσκουν τρόπους κάλυψής τους.»

Η διαδικτυακή πύλη παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για μεμονωμένες χώρες και τις διμερείς συνδέσεις τους με άλλους εταίρους, και παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικτυακή πύλη, προσδιορίζοντας τις συνδέσεις και τα κενά στη συνεργασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των εμπορικών και των κοινωνικών δεσμών.

Το νέο εργαλείο δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό:

·         η διηπειρωτική οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας αντιπροσωπεύει μόλις το 20 % της συνολικής οικονομικής συνεργασίας της ASEM· το υπόλοιπο ποσοστό περιορίζεται στην ενδοευρωπαϊκή και ενδοασιατική συνεργασία.

·         Παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εμπορευματικές συναλλαγές αξίας πάνω από 1,3 τρισ. ευρώ μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, οι κύριες εμπορικές ροές εξακολουθούν να περιορίζονται εντός των αντίστοιχων μερών.

·         Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) μεταξύ Ευρώπης και Ασίας ανέρχονται σε σχεδόν 78,1 δισ. ευρώ ετησίως, όμως εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 30 % των συνολικών ΑΞΕ στην ASEM.

Ωστόσο, η συνδεσιμότητα δεν στοχεύει μόνο σε οικονομικά οφέλη. Η μελέτη αποδεικνύει επίσης ότι οι καλύτερα συνδεδεμένες χώρες έχουν χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας, μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα και περισσότερους σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χώρες που έχουν στενούς δεσμούς με άλλες χώρες έχουν επίσης περισσότερη ελευθερία του Τύπου και χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ένταξη των μειονοτήτων και έχουν μεγαλύτερη παρουσία μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ισχυροί θεσμικοί και πολιτικοί δεσμοί, κάτι που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν εξαρτάται από το μέγεθος της οικονομίας μιας χώρας. Για παράδειγμα, οι διμερείς συναλλαγές δεν συνδέονται θετικά μόνο με εμπορικές συμφωνίες, αλλά και με δεσμούς μεταξύ πρεσβειών, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του, συνδέεται με μεγαλύτερη κινητικότητα των σπουδαστών. Ταυτόχρονα, τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης συνδέονται με αύξηση των διεθνών πτήσεων και εντονότερη συνεργασία στον τομέα της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.