Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: τόνωση των επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική
9 Νοεμβρίου, 2018
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018 βοηθά εκατομμύρια ανθρώπους να ανακαλύψουν τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  
9 Νοεμβρίου, 2018

Ελκυστικός τόπος διαβίωσης οι περιφέρειες της Ευρώπης σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου σε περιφερειακό επίπεδο, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (80%) κρίνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή.

 Εξάλλου, ποσοστό 66% των ερωτηθέντων είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της περιφέρειάς τους, ενώ ποσοστό 65% από αυτούς βρίσκουν ότι η οικονομική κατάσταση της περιφέρειάς τους είναι καλή. Ανάμεσα στις παραμέτρους που θεωρούν καίριας σημασίας σε περιφερειακό επίπεδο, οι ερωτηθέντες προβάλλουν κατά προτεραιότητα την υγεία (34%) καθώς και την ανεργία (30%). Τέλος, σε περιφερειακό επίπεδο, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (59%) είναι υψηλότερα από εκείνα που αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις (42%).

 Στη δημοσκόπηση αυτή συμμετείχαν 62 000 άτομα, προερχόμενα από 204 διαφορετικές περιφέρειες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.