Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πολίτες ανησυχούν για τις παρεμβάσεις πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές  
26 Νοεμβρίου, 2018
Η Επιτροπή προτείνει μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050
28 Νοεμβρίου, 2018

Μελέτη: To εμπόριο στηρίζει πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ

Σε δύο νέες μελέτες που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται η αυξανόμενη σημασία των ενωσιακών εξαγωγών για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και αλλού.

Οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι πιο σημαντικές παρά ποτέ, καθώς στηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, κατά δύο τρίτα περισσότερες απ’ ό,τι το 2000. 14 εκατομμύρια από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από γυναίκες. Επιπλέον, οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργούν 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

Από την έναρξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής το 2014, ο αριθμός θέσεων εργασίας που στηρίζονται από τις εξαγωγές έχει αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια. Οι θέσεις αυτές αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 12 % περισσότερο απ’ ό,τι οι θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.

Η Επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Η μελέτη αυτή καθιστά σαφέστατο ότι εμπόριο σημαίνει απασχόληση. Οι εξαγωγές από την ΕΕ στον κόσμο στηρίζουν τα μέσα βιοπορισμού ενός τεράστιου και αυξανόμενου αριθμού πολιτών σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Σχεδόν το 40 % των ατόμων σε θέσεις εργασίας που στηρίζονται από το εμπόριο είναι γυναίκες. Το ενωσιακό εμπόριο στηρίζει επίσης εκατομμύρια θέσεις εργασίας πολύ μακριά από τα σύνορα της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Άλλη μια απόδειξη, λοιπόν, ότι το εμπόριο μπορεί να αποδώσει αμοιβαία οφέλη: ό,τι είναι καλό για εμάς είναι καλό και για τους εταίρους μας ανά τον πλανήτη».

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, κατά την Ημέρα Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ, περιλαμβάνει λεπτομερή ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα αποτελέσματα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι εξαγωγές δημιουργούν και στηρίζουν θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ, και οι αριθμοί αυξάνονται. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2000 έχουν καταγραφεί στη Βουλγαρία (+312%), στη Σλοβακία (+213%), στην Πορτογαλία (+172%), στη Λιθουανία (+153%), στην Ιρλανδία (+147%), στην Εσθονία (+147%) και στη Λετονία (+138%).

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα τονίζουν τις σημαντικές θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις που έχουν οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν οι ενωσιακοί εξαγωγείς ενός κράτους μέλους έχουν θετική πορεία, ωφελούνται και οι εργαζόμενοι άλλων κρατών μελών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες που προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού αποκομίζουν επίσης κέρδη όταν ο τελικός πελάτης τους πωλεί το τελικό προϊόν στο εξωτερικό. Για να δώσω ένα παράδειγμα, οι γαλλικές εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο στηρίζουν περίπου 627.000 θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τέλος, οι ενωσιακές εξαγωγές σε χώρες όλου του κόσμου στηρίζουν σχεδόν 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εκτός ΕΕ. Οι θέσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2000. Για παράδειγμα, πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζονται από την παραγωγή αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε ενωσιακές εξαγωγές μέσω παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η μελέτη εξετάζει επίσης την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι σχεδόν 14 εκατομμύρια γυναίκες εργάζονται σε θέσεις που στηρίζονται από το εμπόριο στην ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει την εμπορική πολιτική ως κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Με δεδομένο το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας, είναι σημαντικότερο παρά ποτέ να κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές ροές επηρεάζουν την απασχόληση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκέντρωση ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών και αναλύσεων που θα υποστηρίζουν την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Με οδηγό αυτόν τον στόχο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής ανέπτυξαν, σε συνεργασία, μια έκθεση που στοχεύει να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους αρμόδιους χάραξης εμπορικής πολιτικής και τους ερευνητές.

Σε συνέχεια της πρώτης έκδοσης του 2015, η έκθεση περιλαμβάνει σειρά δεικτών για να παρουσιάσει με λεπτομέρειες τη σχέση μεταξύ εμπορίου και απασχόλησης για την ΕΕ συνολικά και για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, χρησιμοποιώντας ως κύρια πηγή δεδομένων τη νέα WorldInputOutput Database για το 2016. Οι πληροφορίες αυτές έχουν συμπληρωθεί με στοιχεία για την απασχόληση ανά ηλικία, δεξιότητα και φύλο. Όλοι οι δείκτες αναφέρονται στις ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο, αντικατοπτρίζοντας το πεδίο χάραξης εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ενημερωτικό σημείωμα με αναλυτικότερες διαπιστώσεις

Διαδραστικός χάρτης (28 ενημερωτικά δελτία ανά χώρα και 1 ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ): πόσες θέσεις εργασίας στηρίζουν οι εξαγωγές στη χώρα σας;

Πλήρης μελέτη – στοιχεία και γραφήματα

Μελέτη για το εμπόριο και το εισόδημα

Economists note – τα στοιχεία της μελέτης, με επεξήγηση

Έκθεση του 2015

Ημέρα Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής – σελίδα της εκδήλωσης

Press Release in English