Κανόνες περί περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών στην Ευρώπη: από σήμερα ισχύουν νέοι κανόνες 18 κράτη μέλη
29 Ιανουαρίου, 2019
Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία επί των προτάσεων για τη διευκόλυνση των πωλήσεων αγαθών και της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών στην ΕΕ
30 Ιανουαρίου, 2019

Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Η επίτροπος κ. Τίσεν εκφράζει την ικανοποίησή της για την τρίτη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την τρίτη πρόταση της Επιτροπής για τη διεύρυνση του καταλόγου των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή, άλλες 5 καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

 

«Με τρεις διαδοχικές επικαιροποιήσεις της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων από τον μεγαλύτερο σιωπηλό δολοφόνο στον χώρο εργασίας: τον καρκίνο. Η σημερινή συμφωνία σχετικά με την τρίτη πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στην ΕΕ και θα αποτρέψει περισσότερα από 22.000 περιστατικά ασθενειών σχετιζόμενων με την εργασία. Η συμφωνία θα βελτιώσει την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων εργασίας, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα εξασφαλίσει, για παράδειγμα, καλύτερη προστασία των εργαζομένων στην παραγωγή μπαταριών νικελίου-καδμίου, στην εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού με τήξη, και στους κλάδους των εργαστηρίων, των ηλεκτρονικών, των κηδειών και της ταρίχευσης, των κατασκευών, της υγείας, των πλαστικών και της ανακύκλωσης. Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών και απλών κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με αυτές τις 5 χημικές ουσίες θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες.

Η σημερινή συμφωνία επιβεβαιώνει εκ νέου την ισχυρή αφοσίωση όλων των φορέων στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια Laura Agea και τους αφανείς εισηγητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στη ρουμανική Προεδρία και τις προηγούμενες Προεδρίες εκ μέρους του Συμβουλίου. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει τώρα να επικυρωθεί γρήγορα ώστε οι νέοι κανόνες να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2019.»

 

Επόμενα στάδια

Η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση. Αφού οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί σε τελική ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.